Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 04.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7558
29 χρόνια
ΠΑΝLΛΛΗΝΙΑΑναζητούνται λύσεις στα συνταξιοδοτικά των ναυτικν
Εποτισθηκαν τα προβλήματα που συΜτελούν στην καθυστερημένη απονομή τον κύριων συντάξεντους
Βορείου Ελλάδος
Hellenic Development Bank δαθέτ ποδεδειγμένα πά τεχνογνωία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων
Αναπτυξιακή Τράπεζα:
discount oι
Η μεγάλη σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την αντιμετπιση των αρνητικν επιπτσεων
της Πανδημίας COVVID-19 στην ρευστότητα των ελληνικν επιχει
ρήσεων , υπογραμμίζεται στην Έκθεση Παρακολούθησης
( Surveillance Report) Που εκδίδει η Ευρωπαϊκή ΕπΙτροπή και
συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικν και Χρημα το δοΤικν Υποθέσεων (DG ECFIN ).
Οπως υπενθυμίζει σε
ανακοίνωσή της η Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην
τελευταία έκθεση της
Επιτροπής (Φεβρουάριος
2021) επισημαίνεται ότι
τα μέτρα στήριξης που
υιοθέτησαν οι ελληνικές
αρχές ενίσχυσαν περαι
επέκταση
Σε Ποιες μετοχές Ποντάρουν αμοιβαία και hedge funds
Η Microsoft είναι αγαπημένη μετοχή των
αμοιβαίων κεφαλαίων (A/K ) στις ΗΠΑ,
εν η Facebook αποτελεί την πρτη εΠΙ
λογή τω Πιο επιθετικν hedge funds
( HF) για το Πρτο τρίμηνο τυ 2021 και
επί της ουσίας το στοίχημα για τη νέα
χρονιά.
Η πρτη τριάδα των μετοχν Που έχουν AΙphabet.
επιλέξει τα 50 μεγαλύτερα A/Κ με βάση
την αξία των χρεογράφων Που έχουν
στην κατοχή τους για να ξεκινήσουν το
2021 είναι η Microsoft, η Alphabet
( Google) και η Amazon. Αντίστοιχα, για τα
50 μεγαλύτερα HF, οι top επιλογές για τη
χρονιά είναι η Facebook, η Microsoft και η
την Πιστωτική
Οι Προβλέψεις για
τη διεθνή οικονομία, οι τάσεις διαδικτυακό
διεθνν
συζητήθηκαν στο
130 και πρτο Εuropean
("Outlook for the στελέχη
από την Goldman
Sachs
Ελληνικού
διεθνούς χρηματο οικονομικού
και Τν
Greek Marketsin
Τράπεζα
Πειραις ΠΕΙΡ
+0,64%,
οποΟι έδωσαν Τις
Προβλέψεις τους
για Το 2021, Τόσο
για τις διεθνείς
2021) Που Πραγ
ματοποιήθηκε τομέα συνδέθηστις 23 ΦεβρουαΤων
Annual Forecast
Dinner Που διοργάνωσε
Ελληνική Ένωση ρίου 2021.
CFA με θέμα: Οι
προοπτικές για Τις
χρηματιστηρ-.
ιακν δεικτν και
καν να ΠαρακΟλουθήσουν την
διαδικτυακή
εκδήλωση και να
ακούσουν ομιλίες αγορές όσο και
από διακεκριμέη
Optima Bank
Τα top picks για
το χρηματιστήριο
η ανάκαμψη της
Ελληνικής οικονομίας μετά την
Πανδημία ήταν Ευρωπαϊκές και
μερικά από τα
θέματα
Σύμφωνα με τη
σχετική
αναΕλληνικές αγορές κοίνωση, Παραγια την Ελληνική
2021>
Πάνω από 100
ομιλητές αγορά.
Created by Universal Document Converter