Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
40 νεκροί
431 διασωληνωμένοι
2702 νέα κρούσματα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Κορονοϊός::
34 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
Ολη η Ελλάδα
στο "κόκκινο"
| 3 στην ΠΕ Δράμας
18 στην ΠΕ Καβάλας
-1 στην ΠΕ Ξάνθης
-2 στην ΠΕPοδότης
Συνολικά 18 πε.
nεριφερειακή ενότητα
Λάρισας , όπου τα μ
τρα θα ξεκινήσουν.
από τις 6 Μαρτίου
στις 6:00 το πρuί , γα
να δευκολυνθε η δ
χείριση των συνεπειν του σεισμού που
έπληξε σήμερα την
περιοχή
Σύμφωνα με τον
ΔΩΡΕΑΝ , rapid test.
στην Πλατεία Δημοκρατίας
έξω από το Δημαρχείο
της Ξάνθης
ριφερειακές ενό.
τητες στην Ελλάδα
εντάσσονται πλέ .
ον στο επίπεδο
πολύ αυξημένου
κινδύνου (βαθύ
κόκκινο ) , συμπερ .
λαμβανομένης της
Αττικής αλλά και
της Οεσσαλονίκης,
εν όλες οι υπό - μπαίνουν οι Αττική , μος Καλυμνίων . Όλες Νίκο Χαρδαλιά οι με
λοιπες περιοχές Αχαία , Αρκαδία , Θεσ . οι υπόλοιπες περιο - ταλλάξεις είναι πολύ
της χρας κατα . σαλονίκη, Λάρισα , χές , σε όλη τη χρα , πιθανό να συμμετέ-|
τάσσονται στο επί- Λευκάδα εκτός Μεηα- κατατάσσονται στο χουν στην εικόνα της
Στο "βαθύ κόκκινο, τατάσσεται και ο δή
κινδύνου νησίου , Φθτιδα , Aρ - επίπεδο αυξημένου επιβάρυνσης που n ρουσιάζει η χρα και
Τα μέτρα ισχύουν είναι ενδεικτικό ότι
(κόκκινο), όπως yολίδα , Κορυθία, Θε -κινδύνου κόκκινο.
ανακοίνωσε χθες σπρωτία ,Αρτα , Σά
μα γευμα ομος, Βουτία Χίος , Ar anό σήμερα neμπτη 1.756 mολτες είναι με Γιωργος Κωτούλας ( 1956-2017 ):
τικής Προστασίας δος, Ηράκλειο και Εύ - έως την Τρίτη 16 ριφερειακές Ενότη
και, Διαχείρισης βοια εκτός Σκύρου . Μαρτίου στις 0:00 το τες
Κρίσεων, Νίκος Στο ίδιο επίπεδο κα πρu, με εξαίρεση την
Χαρδαλιάς.
υφυπουργός Πολι τωλοακαρνανία Ρ6- στις 5 το πρω και μτολάξες σε 35 Πε | Ποιητής στρατευμένος
στο κοινωνικό καλό
γράφει ο θανάoης Μουσόπoυnος
Δυνατότητα επανασύνδεσης
nλεκτρικού ρεύματος
στο Δήμο Αβδήρων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ο Δήμος Αβδήρων ενημερνει τους καταναλωτές με χαμηλa εισο-|
Ιδηματα nου τους έχει γνει διακοnn ano το δίκτυο Παpοχής ηλεκτρι
κής ενέρνειας εξαιτίας ληξηρoθεσμων οφείhν τους ότι μπορούν να
υnοβάλουν ατηon στο Δημο Αβδήρων ιστο κέντρο Κοινότητος Αβδη-|
ρων στον οκισμό Σελέρou, για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθή!
ΔΗΜΟΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ τος nρoκεμένου να αντιμετωπίουν τις ενεργειακές ,
τους ανάγκες
Η ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΡΗ
Απλεια του ΑΟΞ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
Anό δω τοείχαμε , ano κει το είχα
με , το μενάno dnμα έγνε .
Γιορτάστηκε από τους Ξανθιτες!
του Πλανήτη rn , του Σείριου , της Μ .
κρης και Μενάλης Αρκτου , της Ανδρο μέδας κάηοους ακόμα .
στα Πηγάδια
Απομακούνθηκε
από τις πρτες
θέσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα