Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τo1o του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
οΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ"
|ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣ ΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ |
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
χρων . Για το άνομa .
στιατορόων και κοφt Yi.
ρα κα μετά η xpα μας 0α
.στήμονες του νρίupo o
φέρουν να γεφυρστί με επίκεντρο τηνο.
ξοnoίηon εtωτεpικν pο όρης όμεσα
και δεν οpήνουν Εpo .
θα συγκίηθεί η Εaιπροπή Εμπειρογνωμότων
| Για την αξιολόγηση των επιδημιολογικν δεδομένων
|10 ΟΛΟΚΑΥΤΑΝΑ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Μετά την unoypopn της oυνornς Σουλωτν και Α
|nood , ο naνούργος Aλη, nopoonov ντας δέταξε να κυ
|οοrίνmε v Νοστούν κο m oι oουλτικες
, στα
κν δεδομένων σε onn τη pa navva Η npτη no noλυάρθ μη ομάδα, onotελούμενη
| anό nεpinου 2000 Εουλτες uno τον Φτο Τζαβέλα και
δείνουν nς 0ο υnopξουν εισn tους επικεφαλής tων φορν , έφθοσε , nonεμντος σκn
Στην έρευνα Που δημοσιεύει η Opinion Poll ,
η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Παραμένει στις 1 7,4 μονάδες
Παρά τις δύσκολες υποθέσεις
Που διακειρίστηκε η Κυβέρνηση
Σοκάρουν οι δηλσεις
Δρίτσα για Κουφοντίνα
του Δημ Κου.
φοντίνα σχολί.
αoε ο βουλευτής tου ΣΥΡΙ.
η εικόνο otικά με την
τον ΓΥΡΖΑ συς 17,4 pο
ιριστεί τον τελευταίο
στευω εγ ano την δράση αυτν των