Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Κρούσματα κορωνοϊού
σε περιοχές
του Δ. Μονεμβασίας σελ. 7
Αρωγή της Περιφέρειας
για την οικία Ρίτσου αιτείται
ο Δ. Μονεμβασίας σελ8
Διεκδικεί εκλογή στην ΕΟΚ
ο Μιχ. Βακαλόπουλος
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 [Ετος 25| Αριθμός 6070 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Τ εξετάζει η κυβέρνηση για την άρση των μέτρων
Παράταση
μέχρι τέλη Μαρτίου
στις χειμερινές
εκπτσεις
Πως λειτουργούν
τα καταστήματα
της Σπάρτης
Μονοπάτιν
προς άνοιγμα
τουρισμού κι εστίασης
Παρατείνονται μέχρι την ΤεΤο πλάνο για επανεκκίνηση της οικονομίας με ορόσημο Απρλιο-Πάσχα
τάρτη 31 Μαρτίου οι τακτικές
χειμερινές εκπτσεις 2021.
Πλάνο για τη σταδιακή άρση μετά από έναν χρόνο Πανδημίας μείο -κλειδί , στο ευρύτερο εγ ληνικό σχέδιο για το άνοιγμα του
των Περιοριστικν μέτρων από
τις 16 Μαρτίου κι έπειτα επεξερ- για το Πανευρωηαϊκό άνοιγμα ρισμού στο Προσεχές διάστημα.
γάζεται το κυβερνητικό επιτε .
λείο ,
tockdown με στοχευμένες naρεμβάσεις , καθς η κόπωση τηλεδιάσκεψη των υποuργν ταχύτερη δυνστή αnοκατάσταση κάποιος Το ΠιστοΠοιητικό δεν
των Πολιτν έχει ως απτέλε - Τουρισμού της Ευρωπαϊκής της ελευθερίας μετακίνησης nαραβιάζει , ούτε καν απειλεί
σμα να μην υπάρχει απόδοση Ένωσης . 0 κ θεοχάρης υno της καραντίνας , εν την ίδια γράμμισε τη σημασία του πιστο- Ευρωηαϊκής Ενωσης, όσο και
ρα ασήκωτο είναι το βάρος Ποιητικού εμβολιασμού , το στα ταξίδια από και Προς τρίτες τν.
των οικονομικν συνεπειν onοίο και χαρακτήρισε ως οσn- χρες" Ο ίδιος σνέπτυξε το ελ Την ίδια ρα , αναλυτικό σχέδιο χείρημα του ανοίγματος του τουβάσει της νέας Υπουργικής
Απόφασης 25234/27-2-2023
τουρισμού , επισημαίνοντας ότι
"ο εμβολιοσμός δε θα είναι , σε
του τουρισμού Παρουσίασε ο Όπως επισήμανε, με ην υιοθέ - καμία περίπτωση , υnοχρεωτι
αντικαθιστντας τα υnouργός Τουρισμού κ. Χάρης τηση του nιστοποιητικού εμβο - κός ούτε θ τίθεται σαν Προυπόθεση για να ταξιδέψει
όΠως ενημερνει κατανα.
λωτικό κοινό κι εμπόρους ο
θεοχάρης στην έκτακτη άτυπη λιασμού θα επιτευχθεί η
Εμπορικός Σύλλογος Σπάρ
των τουριστν , τόσο εντός της έστω και στο ελάχιστο , τα προ σωnικά δεδομένα των ταξιδιω
Όπως επισημαίνει ο σύλλογος , το Υnoυργείο Ανάπτυξης
συνέχεια σελ 9
έλαβε αυτήν την απόφαση
αnοκλειστικά και μόνο για
Ενίσχυση της ελκυστικότητας του ΤΟΔΑ Προτείνει ο Κρητικός
φέτος , στην δικαιολογητική
Βάση στήριξης της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας
Ανησυχία για το μέλλον
και τη διασφάλιση της ομα
λής λειτουργίας της αγοράς .
των σχολν της Σπάρτης
Αραχωβίτης σε Κεραμέως Δεσμεύεστε ότι δεν θα κλείσει καμία σχολή ή τμήμα;
κατά την εφαρμογή των μετρων για την αντιμετπιση
του κορωνοίού .
Το καταστήματα της Σπάρ Με τον τελευταίο Νόμο
4777/2021 του ΥΠουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί
δευση, Προστασία της ακαδημα κής ελευθερίας αναβάθμιση του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις,, δημιουργούνται νέες συνθήκες ,
όηως επισημαίνει ο Βουλευτής
Λακωνίας της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός - δυνητικά μηορούν να
επηρεάσουν τον αριθμό των ει σακτέων στα nανenιστημιακά
τμήματα της Σηάρτης Για συτό
και ηρέπει να naρθούν ορισμέ νες γενναίες απoφάσεις για την
κατεύθυνση nou θα Πάρει το
Τμήμα για να γίνει ελκυστικό σε
μεγαλύτερο φάσμα νέων φοτητν και φοιτητριν .
ουνέχεια σελ 9
της συνεχίζουν να λειτουρ γούν κανονικά με τη φυσική
nαρουσία του nελάτη στο κατάστημα και με ωράριο λειτουργίας
. Δευτέρα-Τετάρτη-ΣάΒβατο: 8:00-14.00
onoίεςΤρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 8.00-14.00 και 173020:30
Β1lakonikOS.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Αχμέι
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Γιργου Ανωγειάτη
> oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα