Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 03.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6737
Γιατί οι αναστολές έβαλαν την αγορά εργασίας σε . κπροστατευτική φούσκα>
αναστολές συμβάσει
Το δίκτυο, μήκους 14 χιλιομέτρων, διέρχεται από κεντρικούς δρόμους της πόλης
Ενεγιποιήθηκε το δίτιο αυσικού αεμν στη θήα
Στην ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου διανομής φυσικού
αερίου στη Θήβα προχρησε η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύ ων
Διανομής Αερίου, γεγονός που επιτρέπει την τροφοδοσία των
καταναλωτν που βρίσκονται στη διαδρομή του . Το ίκτυο, μήκο
uς 14 χιλιομέτρων, διέρχεται από κεντρικούς δρόμους της πόλης,
Ξεκίνησε η ψηφιακή
παραλαβή δικαστικν
αποφάσεων
Σε πιλοτική λειτουργία τέθη
χε, μέσω της Ενιαίας Ψηφιαστους οποίους βρίσκονται σπίτια, επιχειρήσεις, καθς και δημό- κής Πύλης (gov.gr ), η εφαρμοσια και δημοτικά χτίρια όπως κέντρα υγείας, σχολεία, αθλητικοί | Υή για την ψηφιακή αίτηση
και παραλαβή επίσημου ηλε τρονικού αντιγράφου δικαστικν αποφάσεων από το
Πρωτοδικείο και Εφετείο
Πειραις και το Ειρηνοδικείο
και Πρωτοδικείο Θεσσαχροι κ.ά.
Σημεινεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη Θήβα κατασκευάστηκε το 2007, αλλά
Ιάγο στα σχέια τον ΟΔΔΗΧ βέζουν
μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργό και ανεκμετάλλει-λονίκης. Η εφαρμογή θα
επεκταθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και στα υπόλοι πα δικαστικά κατα στήματα
Η ΔΕΔΑ προχρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για
την αξιοποίησή του και άμεσα ξεκινά η υλοποίηση των
συνδέσεων των ενδιαφερόμενων καταναλωτν
της χρας.
Η ψηφιακή ατηση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού
αντιγράφου δικαστικν αποφάσεων
πλαίσιο του Εθνικού ΠροΤΕΛ.
υλοποιείπαι
Απλούστευσης
γράμματος
Διαδικασιν (Ε.Π.Α.Δ.) και
Δεν υπάγχουν τόρμνέα μέτρα στήριξης,
παψάταση στα ναμοτάμενα
ΒΝ DS
εντάσσεται.
μνημόνιο
συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Πάνος Αλεξανδρής, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιν , Λεωνίδας Χριστόπουλος.
Η δράση
σημαντικά στην αποσύμφόρη
ση των Δικαστηρίων , στην
καλύτερη εξυπηρέτη ση των
πολιτν και γενικότερα στη
μείωση του διοικητικού φόρτου , εξοικονομντας παράλ
ληλα χρόνο και πολύτιμους
πόρους . Την αναγκα ιότητά
της ενισχύει στη δεδομένη
χρονική συγκυρία , η υγειονομική χρίσης της νόσου covidΣε κατάσταση αναμονής θέτουν το υπουργείο Οικονομικν και τον ΟΑΗΧ οι αναταράξεις στην αγορά
ομολόγων , με την επόμενη έξοδο στις αγορές να
προϊποθέτει σαφή ομαλοποίηση. Οι αποδόσεις των
ελληνικν τίτλων κατέγραψαν ράλι τις προηγούμενες
δύο εβδομάδες ακολουθντας την παγκόσμια τάση, η
οποία τροφοδοτήθηκε από έναν συνδυασμό εκτιμήσεων και δεδομένων .Στις εκτιμήσεις , αναλυτές και
επενδυτές , σταθμίζοντας τις προοπτικές επανόδου σε
τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά τον προσδοκμενο
έλεγχο της πανδημίας με τη συνδρομή των εμβολίων ,
προέβλεπαν την έναρξη ενός κύκλου ανάπτυξης
πληθωρισμού-υψηλότερων επιτοχίων.
Το βαρύ δημοσιονομικό αυτό έρχεται να επιβακόστος από την αναστολή ρύνει ένα ήδη παρά πολύ
της οικονομικής δραστηρι - βαρύ φορτο . Ξεκαθάρισε
ότητας λόγω του λοκντάαναφέρθηκε
ΣΚΑΙ 100,3 ο Θεόδωρος στήριξης, αλλά θα παρα
Σκυλακάκης
<Κάθε εβδομάδα αυστη ρ
ότι δεν θα υπάρχουν σε
αυτή τη φάση νέα μέτρα
θα συμβάλλει
ταθούν οι ενισχύσεις.
απαγορευτικού Όπως εξήγησε ο
υποκοστίζει στην οικονο μία υργός, ο Μάρτιος είναι
χοντά στα 200 εκατομμύρ-μήνας επιστοεπτέας πρια ευρν δήλωσε χαρακ
τηριστικά ο αναπληρωτής στολν , χαι
υπουργός Οικονομικν . ημισεις για τα ενοίκια
Όπως σημείωσε , το ποσό
καταβολής και μήνας αναοι αποζ>>
παραμένουν .
Created by Universal Document Converter