Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
" Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους Πολλούς
σχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
Σελ 3
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΜΗ 0,50
TΗΛ: 24410 80888
ΤΕΤΑΡΤH3 ΜΑΡΠΟΥ 2021
ΑP.ΦΥΛΛΟΥ 4906- ΕΤΟΣ 18ο
200 εκ. την εβδομάδα
. <Κάθε εβδομάδα
lockdown κοστίζει
στην οικονομία
κοντά στα 200
12050973
εκατομμύρια ευρν,
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικν Θεόδωρος Σκυλακάκης
Σελ . 5
pressGreece.gr
ξεκινάμε.
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ
για τη Θεσσαλία
Γιργος Αμβροσίου
εκδότης εφημερίδας "Η ΑΛΗΘΕΙΑ"