Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι 4 άγνωστοι "Χ" για το ΑΕΠ του 2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ Μ! Η
771234
567126
Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ PΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.461
Eunice: Επένδυση 600 εκατ.
Οι 4 άγνωστοι X)
για το ΑΕΠ του 2021
για αποθήκευση ενέργειας
Σε επενδύσεις 600 εκατομμυρίων ευρ γα
έργα αποθήκευσης ενέργειας ταχείας απόκρ σης είναι έτοιμος να προχωρήσει ο Όμιλος
EUNICE ENERGY GROUP (EEG) μετά το Πρά σινο φως Που έδωσε η Pυθμιστική Αρχή
Ενέργειας στην έκδοση των αναγκαίων αδειν
παραγωγής σε δύο εμβληματικά έργα . σελ. 13
Ενέργεια
ΠΡΑΣΙΝZΕ|Ι> ΚΙ ΑΛΛΟ ΝΗΣΙ,
ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ποιες Παραμέτρους εξετάζει το ΥΠΟΙΚ μετρντας την ανάπτυξη μεταξύ 4,5% και 3,3%
συγκρατηθεί χαμηλότερα από ο 10,5% Που έχει
είναι η Πορεία της οικονομίας μέσα στο 2021. Στο Προϋπολογιστεί και αυτό θα είναι ένα θετικό στοτων εσόδων του 2019, τότε η ανάπτυξη μπορεί να
Παραμείνει σημαντικά Πάνω από το 3% , καθς
οικονομικό επιτελείο κρίνουν ότι είναι νωρίς να χείο . Δεύτερη είναι ο χρόνος Που θα έρθει το τέλος αυτή η διαφορά του 20%, Που μεταφράζεται σε
Πάνω από 3 δισ. ευρ, αντιστοιχεί Περίπου σε 1,5
ανάπτυξη 4,5%, αν και στον Προϋπολογισμό υπάρ- θς η ζημιά Που έχει γίνει στο ΑΕΠ του Πρτου μονάδα του ΑΕΠ. Τέταρτος και επίσης σημαντικός
Παράγοντας , το Ταμείο Ανάκαμψης . Στόχος να
ρίπτωση. Τρίτη μεταβλητή θα είναι η τουριστική εισρεύσουν τα 5,5 δισ. ευρ στην οικονομία μέσα
στο 2021, στε, σε συνδυασμό με ένα rebound
στην κατανάλωση, να κρατήσουν το τελικό ΑΕΠ
της χρονιάς Πάνω από τα 170 δισ. ευρ. σελ.3
Τέσσερις μεταβλητές θα καθορίσουν Ποια θα
Ενεργειακές ετικέτες
στις ηλεκτρικές συσκευές
Προχωρήσουν σε αναθερηση του στόχου για
του lockdown, κάτι Που θα είναι καθοριστικό, καΤέθηκε χθες σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη η
νέα νομοθεσία της ενεργειακής ετικέτας, Που
οφείλουν να φέρουν τέσσερις κατηγορίες ηλεκτρικν συσκευν στα σημεία Πλησης, στε
να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την καλύτερη και Πιο οικονομική επιλογή . σελ. 12
χει και η δυσμενής εκδοχή για ρυθμό 3,3%. Η τριμήνου δεν είχε Προϋπολογιστεί σε καμία Πε
Πρτη μεταβλητή Που θα κρίνει το ΑΕΠ του 2021
στο 2020.Τα στοιχεία αναμένονται από τηv ΕΛΣΤΑΤ
τη Δευτέρα. Είναι Πολύ Πιθανό ότι η ύφεση θα
έχει να κάνει με την Πορεία της οικονομίας μέσα σεζόν. Αν ανακτηθεί μόνο το 40% των εσόδων του
2019, ο ρυθμός ανάπτυξης θα Πέσει κάτω από το
3% και μάλιστα αισθητά. Αν φτάσουμε στο 60%
Οι έλεγχοι περιόρισαν
τις αναστολές εργασίας
έκλεισε n ΤτE το 2020
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος της ΕΚΤ
έκλεισε η χρήση του 2020 για την Τράπεζας
της Ελλάδος , n nοία εμφάνισε κέρδη 661 ,7
εκατ. ευρ, έναντι 842,3 εκατ. ευρ κατά την
προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6
εκατ. ευρ . σελ . 10
Η ΕΚΤ
θα <φρενάρειν
την αύξηση
του κόστους
δανεισμού
Εφαρμογή συστήματος Προαναγγελίας
Κατά 12% μειθηκαν οι εργα
ζόμενοι σε αναστολή σύμβασης
εργασίας τον Φεβρουάριο, έναντι υστέρων σε αναστολή σύμβασης
του Ιανουαρίου, κυρίως λόγω του
συστήματος της προαναγγελίας,
Που στόχο είχε την Περιστολή
των ψευδοαναστολν . Ένας στους τον Ιανουάριο δηλθηκαν σε ανα8εργαζόμενους Που είχε δηλωθεί
σαν κανονικά τους μισθωτούς
τους, αλλά τους δήλωναν εκ των
Σε συμφωνία η Facebook
με τους Γερμανούς εκδότες
Η Facebook κατέληξε σε συμφωνία με κάποιες
από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιχειρήσεις
στη Γερμανία για την ανάρτηση του υλικού
τους σε συγκεκριμένη εφαρμογή, ωστόσο
ομεγαλύτερος οίκος MΜΕ της χρας, Αxel
Springer, αρνήθηκε να συμμετάσχει, Περιγράφοντας τους όρους ως εξαιρετικά
ανεπαρκείς, . σελ . 14
με στόχονα μετακυλίσουν το σύνολο του μισθολογικού τους κόστους στο κράτος. Ειδικότερα,
στολή 623.557 εργαζόμενοι. Αν
θηκαν σε αναστολή Περίπου
548,400 εργαζόμενοι . Αυτό ση
τον Ιανουάριο βρέθηκε εκτός συστήματος τον Φεβρουάριο, προ
μήνα εφαρμογής της προαναγ- μαίνει πως οι αναστολές Φεβρουα
γελίας. Πρόκεται κατά κύριο λόγο ρίου ήταν κατά 75.000 λιγότερες
για τις ψευδεπίγραφες αναστολές
συμβάσεων Που δηλνονταν από
εργοδότες, οι οΠοίοι απασχολούαν και μέχρι χθες το βράδυ δεν
είχαν ολοκληρωθεί οι διασταυρσεις και οι έλεγχοι σελ.5
σελ . 14
Χάνονται εκιτσεις
και Απόκριες
για τους εμπόρους
Ταμέτρα
μπλόκαρανν
τις απολύσεις
του 2020
Μικρή δόση
αισιοδοξας για
το οικονομικό
κλίμα
σελ. 15
Τριετή φυλάκιση στον Σαρκο ί
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ
σελ. 2
ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Νέα επέκταση 1ockdown
(Εργάνη
Μαρίγια Γκαμπριέ
Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας,
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης
και Νεολαίας
Ηπαράταση του lockdoοwn για μία aκόμη εβδομάδα
κλιμακνει την αγωνία του εμπορικού κόσμου, Που
δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει την ευνοϊκή απόφαση
για έκτακτη διεύρυνση της περιόδου των εκπτσεων Πενδύσεις
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, χάνοντας και τ σεζόν της
ΑΠοκριάς. Η εικόνα της αγοράς είναι ζοφερή, με τις
αντοχές των επιχειρήσεων να εξασθενούν ταυτόχρονα
με τις αντοχές της οικονομίας για συνεχή στήριξη, γιαανακαμψη
την ρα Που τα στοιχεία του ΕΟΔΥ συντηρούν κλίμα
αβεβαιότητας για τη διασπορά του 1ού. σελ 6-7
Αύξηση κατά 64.689 άτομα ή
κατά 3,26% Παρουσίασε σε ετήσια
βάση ο αριθμός των εργαζομένων
το 2020, παρά την Πανδημία.
Αυτό Προκύπτει από την ετήσια
στην καινοτομια έκθεση της Εργάνην, συμπέρα σμα Που αποδίδεται σε μέτρα
όπως οι αναστολές συμβάσεων
εργασίας Που έχουν βάλει στον
(Πάγο) τις απολύσεις. σελ .5
Μηνάς Παπαδάκης
Σε κάμψη
ηελληνική
μεταποίηση
τον Φεβρουάριο
0 CEO του ΟΛΗ
μιλά στη N
Στο 35%-40%
της κίνησης
του 2019
η κρουαζιέρα
φέτος
μετά τον Coοvid
σελ. 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα