Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

146 ενεργά
κρούσματα στην
Π.Ε. Κοζάνης - Ο
περιφερειάρχης
εφιστά την
προσοχή των
πολιτών

Αρκετά τμήματα σχολείων
τίθενται σε αναστολή στην Π.Ε.
Κοζάνης - Κρούσματα και σε
δημοτικά της Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 2

σελ ~ 4

Γιώργος
Κασαπίδης:
Είμαστε η
περιφέρεια με
την υψηλότερη
ανεργία και
ζητάμε τους
περισσότερους
εργάτες γης από
τρίτες χώρες

Αποκριάτικα
τραγούδια στο
υπαίθριο θέατρο
της Κοζάνης
- Άναψε ο
«φανός» της
ελπίδας

σελ ~ 9

τιμή 0,50 €

Τα ειδικά κίνητρα για προσέλκυση
επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Τι ειπώθηκε από την Κωστή Μουσουρούλη για τις
αποκαταστάσεις των λιγνιτικών εκτάσεων
σελ ~ 3

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7418

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Μάνα Νερού και
για την κόρη του
Λάζαρου Μαλούτα
- Δυο φωτοβολταϊκοί
σταθμοί στην
ίδια περιοχή

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Συζήτηση για την αναστολή
των κλειστών αγροτικών
ιατρείων στη Δυτική
Μακεδονία - Από το Μάρτιο
οι αγροτικοί γιατροί θα
μεταβαίνουν στα χωριά