Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ. 7304
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Νέο Πακέτο
Ερχεται
ωs το τέλ0s
καλοκαιριού
αναδρομικν
Ενα νέο πακέτο αναδρομικν για 1,5 εκατ.
συνταξιούχους δρομολογείται για το διάστημα από τον Μάρτιο
έως τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με
Ελεύθερο Τύπο της
Κυριακής", τα ποσά
που έχουν κλειδσει
για τις αναδρομικές συνταξιοδότησης. Σε
ξεων αφορά σε συνταξιούχους του Δημο σίου
στρατιωτικούς
συνταξιοδοτήθηκαν
από 1/1/2019 και μετά.
Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του e-ΕΦΚΑ,
το 2019 υποβλήθηκαν
13.180 νέες αιτήσεις
Το τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτν
μας οδήγησε να επισπεύσουμε τις διαδι
κασίες
εκκίνηση του νέου
"Εξοικονομ-Αυτο- αυξήσεις στις συντ νομ . Εως το τέλος
του καλοκαιριού , θα
ανακοινσουμε το
νέο ακόμη πιο στοχευμένο πρόγραμμα,
συνέχεια στην 11
όλες έχουν απονεμη .
θεί ή απονέμονται συν
τάξεις με τον νόμο
ξεις φτάνουν τις 3.500
ευρ , εν δεν αποκλείεται
αποφάσεις να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερα ποσά.
Κατά το ίδιο δημοσί . γίνεται ο επανυπολογ ευμα του "Ελεύθερου
Τύπου , την εν λόγω
παρτίδα αναδρομικν
δικαιούνται 5 κατηγορίες συνταξιούχων . Οι
κατηγορίες
είναι οι εξής:
Η πρτη κατηγορία
αναδρομικν που έχει
και αυξήσεις συντά
δικαστικές Κατρούγκαλου
4387) εν στους συνταξιούχους με πάνω
από 30 έτη ασφάλισης 22 Μαρτίου, εν στη
των συντάξεων για
τους συνταξιούχους
roυ anoχρησαν με αίτηση από 13/5/2016
έως 30/9/2019 (πλην
Δημοσίου για τις αιτή.
έχουν και τις αναδρο - σεις του 2019 ) . Σχεδόν
250.000από αυτές τις
μηνν , ήτοι από Οκτ - συντάξεις έχουν πάνω
από 30 έτη ασφάλισης
και θα έχουν αυξήσεις
με τον επανυπολογισμό του νόμου 4670, ο
συνέχεια στην 10
σύνταξη Απριλίου που
πληρνεται μετά τις
σύνταξη Μαtοu που
πληρνεται τον Απρί.
λιο, αναμένεται ότι θα
Ξεκίνησε
η καταβολή
του πρτου μήνα
τns Παράτασns
των επιδομάτων
ανεργίαs
Που έληξαν
τον Ιανουάριο
σμός με τα βελτιωμένα
ποσά του νόμου Βρού.
τση (N .4670) που
ισχύει από τον Οκτβριο του 2019. Οι συν.
αυτές ταξιούχοι nou έχουν
πάνω από 30 έτη θα πάρουν τις αυξήσεις πυ
προκύπτουν από τον
επανυπολογισμό με τη
μικές αυξήσεις 17
βριο 2019 έως τη σύν
ταξη Μαρτίου 2021.
Η δεύτερη κατηγορία
αναδρομικν αφορά
στον επαν υπολογισμό
Μείωση
ΚΛΕΙΣΤΟ
CLOSED
ενοικίου 100%
και για
Κατόπιν της δημοσίευσης της
8534/279/24.2.2021
στο ΦΕΚ 771/26.2.2021
για τη δίμηνη παρά ταση των επδομάτων
ανεργίας που έληξαν
συνέχεια στην 2
τα κλειστά υΠΟκαταστήματα
Σελίδα 9