Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΙΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7700
Τιμή Φύλλου 0.50E
Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
για τις εκθέσεις στις οποίες
η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
θα συμμετάσχει σύμφωνα
με το Πρόγραμμα ενίσχυσης
Επιχειρηματικν Δράσεων
ζίρου για 9 σις 10 επιχειρήσεις
Συνέχεια στην 6
ν Κοινό διεκδικητικό
πλαίσιο από
Συλλόγους και φορείς
των Γρεβενν
Συνέχεια στην 10
Διαδικτυακή εκδήλωση:
Βισιμη ανάπτυξη
και Πράσινη
Επιχειρηματικότητα
"Εξοικονομ-Αυτονομν
ση Δυτιή ΜοκεύοΜο| Ερχεται ως το τέλος καλοκαιριού
Τετάρτη 3 Μαρτίου
PΑυτά θα είναι τα κριτήρια για την συμμετοχή
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 12
Νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά
οι εγγραφές
στα Νηπιαγωγεία και
στην Α' τάξη Δημοτικού
Enίσημos Συνεργότηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 14
Αναδιάρθρωση:
Η θέση
τns Super League 2
και tns Football
League
FOOTBALL
EAGUE
ΤΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20