Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αποζημισεις
από τις Πυρκαγιές του 2017
στον Κότρωνα > σελ. 7
Αναδείχθηκαν οι μορφές των Προς επανεκκίνηση
Ηρων Πίστεως
και Πατρίδαςν σελ . 10
| το πρωτάθλημα Γ . Εθνικής
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 | Ετος 25-1 Αριθμός 6069 1 Τιμή φύλλου 0,500
Τηλ 2731081253 Fax: [email protected] . www.lakonikos.gr
Βρέθηκαν για ρες άστεγοι μετά το κλείσιμο της δομής εν αναμένουν έγγραφα
Βιοκλιματική
πλατεία
Δραματική έκκληση
από τους μετανάστες
στη Νεάπολη
σχεδιάζει
ο Δ. Μονεμβασίας
Πρόταση στο Πρόγραμμα
-Αντνης Τρίτσης για χρηματοδότηση του έργου Ανά
πλαση ηλατείας στη ΔΚ
Νεάπολης- Βιοκλιματικός
Σχεδιασμός- υπέβαλε ο
Δήμος Μονεμβασίας .
Η συγκεκριμένη ηρόταση
για το έργο , συνολικού ηροσυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% , αφορά στην διαμόρφωση του κοινόχρηστου
χρου στο (0.T 30) της Κοινότητας Νεάπολης απέναντι
Με Παρέμβαση Δούκα δόθηκε λύση για ολιγοήμερη Παραμονή στον χρο
από το Καρνάγιο σε πλατεία.
με στόχο μέσα αnό κατάλληΡαγoαίες είναι οι εξελίξεις την Κυριακή 28/2 (μετά και τη
αναφορικά με τη διαδικασία δίμηνη Παράταση) οδήγησε τη έξωση, χωρίς να τίθεται επ δοθεί λύση Βραχείας διάρκειας
αποχρησης των μεταναστν- Δευτέρα 1/3 περισσότερα από σημα συγκεκριμένο Πλοίσιο για και οι μετανάστες θα εξακοηροσφύγων σnό τη δομή φιλο - 55 άτομα-ανάμεσά τους Πολλά την τύχη τους το Προσεχές διά- λουθήσουν να nαραμένουν
ξενίας Σπάρτης [ξενοδοχείο ανήλικα Παιδιά- εκτός της στημο.
-Sparta Inn), καθς εκείνο δομής, Η χρονοβόρα διαδικαnou ήταν nροδιαγεγραμμένο σία έκδοσης των αnατoύμε- λείς ηληροφορίες του Λακω- διαμονής Έτσι, μετά την Παραεδ και αρκετές ημέρες , με - νων ταξιδιωτικν και άλλων νικού Τύπου μετά από Πάνω συμφωνία, οι αλλοδαποί
τουσιθηκε σε μια δυσάρεστη εγγράφων δεν ολοκληρθηκε Προτροnή του Εισαγγελέα επανήλθαν στο εσωτερικό της
Πραγματικότητα . Η λήξη της έγκαιρα, με συνέπεια οι διαμέ - Σπάρτης στον δήμαρχο Σπάρ- δομής και στο δωμάτιά τους .
σύμβασης χρήσης του χρου νοντες Πou έχουν nαραμείνει της κ . Πέτρο Δούκα, ο τελευστον χρο να τεθούν σε ταίος μεσολάβησε στε να
λες Παρεμβάσεις να δημι
ουργηθούν
καθιστικού και ηρασίνου
ηροσωρινά στη δομή , με τον Δ.
Πάντως , σύμφωνα με ασφα - ΣΠάρτης να καλύπτει τα έξοδα
στε να επιτευχθεί αισθη τική αναβάθμιση του αστικού
τoniou, ενίσχυση του χαρακτήρα του τμήματος αυτού
συνέχεια σελ . 8-9
και ανάδειξη των ιδιαίτερων
Έναρξη του γεωτεχνικού ελέγχου για το νέο μουσείο Σπάρτης
χωρικν χαρακτηριστικν
της , Enίσης , θα τοηoθετηΜπήκαν μηχανή ματα
στο οικόπεδο του Φιξ
θούν φωτοβολταϊκό δέντρο
και ηλιακά παγκάκια με nολ.
λαπλές λειτουργίες noυ θα
λειτουργούν μόνο με ηλιακή
ενέργεια και είναι σχεδια Τ δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θ. Βερούτης
σμένα έτοι στε να Προσθ σουν αξία στον κοινόχρηστο
Πυκννουν οι ενέργειες και
Προκαταρκτικές Παρεμβάσεις
για την κατασκευή του νέου αpχαιολογικού μουσείου Σπάρτης, ενός οράματος δεκαετιν
γεωτεχνικές εργασίες ελέγχου
και οι διερευνητικές τομές σο
οικόπεδο του .ΧΥΜΟΦΙΕ, υπό
την επίβλεψη των υπnηρεσιν
χρο , καθς θα δίνουν τη
δυνατότητα φόρτισης κινητν συσκευν μέσω θυρν
της Διεύθυνσης Τεχνικν
για τη λακωνική κοινωνία , Στο
Πλαίσιο της εκπόνησης της οριστικής μελέτης του έργου , ξεκί Έργων της ΠΕ Λακωνίας και
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λα USB , δυνστότητα ασύρματης
φόρτισης (α συσκευν,
κωνίας.
καθς και διασύνδεσης στο
νησαν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου οι
συνέχεια σελ 9
Internet μέσω 4G Wif .
β1lakonikos.gr
Η ορκωμοσία
του Προέδρου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Αθ. Στρίκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα