Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΑΝΑΟΛΗ
anatolh |
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.015
Σελίδα 28
Σελίδα 25
όγω ης πανδημίας κααροσοχήσταμέτραγια τον κορονοίον
.Έκλεισε λόγω
κρούσματος τμήμα
στο 50 Δημοτικό
Σχολείο Ιεράπετρας
< Στολίδι οι φοίνικες, το Πλακόστρωτο
και το Πολυφωτογραφημένο γεφυράκι
Σελίδα 9
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις κατεδαφίσεις στο Minos Beach Art Hotel
. Το ελαιόλαδο
της Σητείας ανάμεσα
σε 100 προστατευόμενα
προϊόντα στην Κίνα
Σελίδα 10
. Κανένα κρούσμα
στη Σητείακαθησυχαστικές
και οι αναλύσεις
τρόπο που κατασκευά - μάλιστα ότι το ελληνικό
στηε.
ρετα:
Η Αποκεντρωμένη Δι.
οίκηση επικοιννησε μαζί
μας αυτήν την στιγμή ρηθούμε γιατί το κράτος ποία ζητά να κατεδα και μας είπαν ότι αν δεν δεν πρέπει να τα βάζει φιστούν , δεν υπήρχαν
προχωρήσουν άμεσα οι
ΑΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ
Δημόσιο γνριζε ότι εδ
θέλουμε να διαμαρτυ- μπροστά σε αυτά τα οΟι εργαζόμενοι στο
ξενοδοχείο Minos Beacn
Ar Hotel πραγματοποίησαν χθες το πρωί συγκέ - εργασίες, θα φέρουν δικό ασχολείται σοβαρότερα
ντρωση διαμαρτυρίας εκφράζοντας την αντίθεσή θα εισελθει από το Αμ ματα , στε να μπορεί να να νοικιάσει αυτούς τους
τους στην αφαίρεση κατασκευν στο ξενοδο .
χείο , οι οnoίες θεωρή θηκαν αυθαίρετες Στη
διαμαρτυρία συμμετείχαν
και αρκετοί πολίτες του
Αγίου Νικολάο .
όλα σε μια ζυγαριά Να γραμμές αιγιαλού
Το Δημόσιο μάλιστα .
τους μηχάνημα το οποίο με τα δικά του τα ζητή - το 60, για να μπορέσει
των λυμάτων
μούδι και θα αρχίσει να απoδίδει τις πραγματικές χρους στο Mnos Beach
ξηλνει .
ευθύνες εχεί που πρέπει διαμόρφωσε τα υποτιθ μενα δημόσια τουριστικά
Όταν φτιάχτηκε το Μ- κτήματα, μια ασαφή περιοχή , την οποία νοίκιαζε
στον ιδιοκτήτη για να
την εκμεταλλευτεί σε
σχέση με τη Μονάδα του .
να τις αποδίδει
Ο Δήμαρχος:
-Δεν υπάρχουν
συθαίρετα
Στον χρο του ξενο- πήρχε , προφανς δεν κα δοχείου βρέθηκε και ο ταρτίζονταν σχέδια δ Δήμαρχος Αγίου Νικο- αμόρφωσης των κοινό - Γνριζαν ότι δεν υπάρ
λάου κ Αντνης Ζερβός , χρηστων χρων , όπως χει γραμμή αιγιαλού Για
Σελίδα 12
nos Beach , το 1962 με
την τότε λογική πou υ.
-Γιατί τόση
αφόρητη πίεση
Μεγάλη εντύπωση έ θέλοντας να εκφράσει πλακόστρωτα και φυτεύ - ποιες κατασκευές λοιπόν
χει προκαλέσει στην εταιρεία η αφόρητη πίεση στους εργαζόμενους Σε πουμε εδ σήμερα, στο λαγή ιδιοκτησίας το 1978
η οποία ασκείται από την δηλσεις του ανέφερε.
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης στε οι εργα - έχει ξεκινήσει η κατεδά- τασκευασμένα το 1962 νικά απαγορεύονται τα
σίες να συνεχιστούν με
ντονο ρυθμό Ενδεικτικό θαιρέτων κατασκευν συμβεί εδ και ειλικρινά
της πίεσης ήταν τα όσα στο ξενοδοχείο Η nαρου - πονάει η καρδιά μου . Μ
ενημέρωσαν , την ρα της σία μου εδ είναι για να
χθεσινής συγκέντρωσης διαμαρτυρηθ και εεγ , υπάρχουν εδ και 60
διαμαρτυρίας , ο διευθυ - μαζί με τους εργαζόμε χρόνια . δύο ολόκληρες Από το ξενοδοχείο αυτό
ντής του ξενοδοχείου κ. νους , για την αναλγησία γενιές
Στράτος Πατσάκης , αλλά του κράτους Οχι για την
και ο εργολάβος κ . Χρή- κατεδάφιση των αυθαιρέ - μας πουν για αυθαιρε
στος Ιωσηφέλλης , ο ο - των γύρω-γύρω , αλλά για
ποίος έχει αναλάβει , εκ
μέρους του ξενοδοχείου , που τυχαίνει σαν Αγιονι- τη νομοθεσία του 2015
την απομάκρυνση των ό.
σων θεωρήθηκαν αυθα - την πορεία του και τον πράγματα , με δεδομένο
τη συμπαράστασή του
σεις Ολα αυτά που βλέ - μιλάμε Επίσης . έγινε αλmi optico
μικρό Αμμουδάκι όπως το Πς μεταβιβάστηκαν αυθαίρετα , αφού διαχροΕδ και λίγες μέρες λέγαμε τότε , είναι κααυθαίρετα,
Εδ λοιπόν συντελεί ται πραγματικά μια κα τάσταση η οποία δεν έ .
χει το προηγούμενό της
φιση υποτιθέμενων αυ - Εέρω nολύ καλά τι έχει
. Γυαλιά Οράσεως .Φακοί Επαφής
. Οπτομέτρηση
. Γυαλιά Ηλίου
λάμε για κατασκευές πoυ
ξεκίνησε και έφερε τον
Τρα θυμήθηκαν να τουρισμό στην Κρήτη.
το πρτο VIP ξενοδοσίες , ερμηνεύοντας τις χείο στην Ανατολική Με ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΙΚΟΣ . ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
το συγκεκριμένο ακίνητο , κατασκευές του 1960 με σόγειο ,
BVANT EΟΔΟΥ ΝΟΙΟΚΟΜΙΟΙ ΤΗA.: 28410 24919
Μένω στο θέμα των
κολιτες να γνωρίζουμε Αυτά είναι αδιανόητα αυθαιρέτων , Δεν υπάρΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 5
ΗΜΟphco - ravης Καλαρχάκης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα