Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website Website







Recognized text:
9'772654106025
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥ ΟΣ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΚΩΔ.: 1850. web site: www.lamiakos-typos.gr . e-mail : infoΦlamiakos-typos.gr
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 .ΕΤΟΣ 810- ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΑP. Φ. 22265 . ΤΗΛ.: 22310 51414 -5-6 FΑX: 22310 29331
2231051418 0,80 ΕΥΡΩ
Σύστημα