Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Hneiροu- 1ρυτήs Ευθ. Έζάλλαs Ετos 940- Αp Φιλλου 25003-Τρίτη 2 Μαρτίου 2021-0,60 ε
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Καλός είναι
και ο βαθμός
Ρσος ρέφερι στη ρεβάνς
της Λεωφόρου
ΚΑναζητντας το '21
στην Πόλη μου!s
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
Και στα καλά . .
αντιπαράθεση
Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση του δήμου Ιωαννιτν με τη διοίκηση του ΚΕΠΑΒΙ για να
εξαντληθούν τα Περιθρια χρήσης μέρους του κτιρίου για τη στέγαση δημοτικν υmρεσιν
ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
οΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ακόμη και όταν υπάρχουν καλά νέα
για τη ΔΕΥΑΙ , όηως οι εγκρίσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επέκταση του βιολογικού και την anoμάκρυνση της λυματολάσηης , δε
λείπουν οι κόντρες στο δημουκό
συμβούλιο
ΣΕΛΙΔΑ 3
Σε ισχύ
το Ρυμοτομικό
Σεισμοπλήκτων
Μετά από αγνα και ηροσπάθεια
nολλν ετν, έχουν ολοκληρωθεί
οι διοδικοσίες κα βρίσκεται σε ισχύ
το ρυμοτομικό σκέδιο περιαχής Σεισμοπλήκτων του δήμου Ιωανντν
nou είκε ακυρωθεί anό tο ΣΤΕ, κο θς και η Πρόξη εφαρμογής
Είναι ένα ζήτημα
Πoυ δεν μπορεί να
σέρνεται άλλο , τόνισε
οδήμαρχος Μ. Ελισάφ
Προσθέτοντας Πως ούτε
η nεpιβόπτη μελέτη
έκει nαραληφθε .
ούτε υπάρχει
κάποιο έγραφο
για τις συζητήσεις
της Προηγούμενης
δημοτικής ορχής
Αρνήθηκε
ότι εγκατέλαιψε το
εγχείρημα
οθ Μπέγκας
ΣΕΛΙΔΑ 7
όταν η τένη
Εκθέτουν Προίόντα
διαδικτυακά
παράδο ση
δημιουργεί
αιοθη τική
για το σμερα
Σχεδόν 30 nαpαγωγoί tonικν
nρoόντων της Ηπείρου.
συμμετέχουν στην Πρωη
6ιοδικτυακή έκθεση τροφίμων και
noτν , nou διοργαννεται αnό
σήμερα μέχρι και την Παρασκευή .
aπό την ΕΞΠΟΤΡΟΦ.
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 79.000 ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΟ
αΠροϊόν
της Χρονιάς 2021)
το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling
ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα
Διατηρούνται ψηλά
τα νέα κρούσματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται μια σειρά έργων και μελετν , καθς και η npοκήρυξη των
μελετν Που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα δραστηριστήτων στη λίμνη , αλλά
και τη στάθμη της, ωστόσο ζητού μενο είναι η έντοξη όλων των σχεδιαζόμενων
έργων και nαρεμβόσεων σε χρηματοδοτικό προγράμματα
ΣΕΛΙΔΑ 8
Μικρές
Αγγελίεs
Σε υψηλά εnίπεδα κυμόνθηκε ο αριβμός
των νέων κρουσμάτων στην Ηπειρο και
xθες Δευτέρα , nap to ότι ο αρθμός των
ελέγχων ήταν μεικωμένος , όηως κάθε
Σαββατοκύριακό.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιος Υγε ΣΕΛΙΔΑ 4
Ενοικισςι
Πωλήσείς
ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤP. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ας ανοκοίνωσε 42 νέα κρούσματα οτην
Ήπειρο , εκτων onoiωv τα 19 στην nεp
φερειακή ενότητα Ιωαννίνων, το 14 στην
ΠΕ θεσπρωτίας , τα οκτστην Π.Ε Αρτας εν μόλις ένα κρούσμα επιβεβαιθηκε στην nΕ. Πρέβεζος
Σύμφωνα με τα στοιχεία nou napouoiaσε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυοής
Ελιοάφ στο δημοτικό ουμβούλιο , το ενεργά κρούσματο της τελευτα ίος εβδο μέδας στην περιοχή ανέρχονται σε 124 Στις 79.000 ευρ φτάνουν τα Πρόστιμα nou βεβαίωσαν οι υnnρεoίες της Γενικής Περιφερεισκής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ηπείρου το Σοββατοκύρια κο, εν υπήρξε και μία σύλληψη.
Διάθεση συνδρομής
για ένα Πιο ελκυστικό
Πανεπιστήμιο
Καλέστε στο
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4