Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΝEA ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΤΑ ΠΡΟΟΥΡΑ
ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Η ΗΠΕΙΡΟΣ
το κύμα κάνει την εμ μέρες Υ ην οβαρή
φάνοή του και στην αλλαγή της μέχρι
Υραμε ο Ε Περιoχή μας με μια πρότινος καλής εκό .
Υνέα κρού .
Π.Ε. σμάτων.
Πρέβεζα αλλά και η
Πpβεζας , εν 56 ου.
νολικά στην Πεiρο . Yroνομικν είναι έ Η ανησυχία των υ.
Η Ελλάδα έχει την ατυχία να γειτνιάζει
Με ένα συστηματικά
Παραβατικό γείτονα και ..
Την τύχη να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
| Εξωτερκν Miκeς Δtνoιος σε nepeuβoo του στο δια|
Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα Πιστοποιούν
Την υψnλή αποτελεσματικότητα
των εμβολίων
θα φέρουν
την απόλυτη ευθύνη .
Αναμένουμε με ενδιpέρον τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του
Τόνισε ο Κ. Mητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη κορυφής της Ε.Ε.
ο Κυριάκος Μητοτακης στην τηλεδιά
ηγτιν tων 27 κρ.
τν μελν της ΕΕ
τονίζοντας ότι tα νε.
δεδομένα
Πoούν την υψηλή
Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα
του Τμήματος Λογιστικής- Χρημα
τοοικονομικής