Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

1

MAΡTIOY
2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2583

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

«ΤΡΕΜΕΙ» Ο ∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ

Πάνω από 1.500
σε δύο µήνες!

Η Αίτνα και
η «απειλή»
για το Ιόνιο

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΙ Α. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 13

Η ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

Τα

3Ο «σύγχρονος»
ΟΤΕ που νεκρώνει
χωρίς… ρεύµα
3 Το «δίδυµο»
που χτυπάει
πλειστηριασµούς!
ΣΕΛ. 8-9

ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Παραίτηση
Ταραντίλη
ΣΕΛ. 2

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Γ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ

Αιφνιδιαστική
επίσκεψη
µε οδηγίες
ΣΕΛ. 6

ΒΟΛΕΣ ∆Η.ΚΙ.Ο. ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ Ο.Ε.Ε.

«Xωρίς
στρατηγική
και στόχους»
ΣΕΛ. 5

Θλιβερές
πρωτιές...
«Ο∆ΥΝΗΡΟΣ» Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ TΩΝ 28
ΗΜΕΡΩΝ, ΜΕ 2.213 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (44 ΧΘΕΣ)
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ 2.944 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
NEΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: 10 ΡΟΜΑ ΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΜΕ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΟ∆Υ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΓΝΠ:
ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗ «Γ» Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ

Τα λύµατα µιλάνε...
και εκθέτουν τον ιό
ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 3, 10-12

ΣΕΛ. 23-33

ΚΑΘΑΡΙΣΕ 1-0 ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ
ΜΕ ΓΚΟΛΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ

Παναχαϊκή: ∆εν...
«µασάει» στα ντέρµπι!
n Η Μ Ε ΡΙ ∆ Α « Γ» - Π Ε Ρ Ι Φ Ε ΡΕ Ι Α Σ : Ο Λ Ε Σ Ο Ι Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ