Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Για τον
Δοξαστικό
Covid 19:
Επείγον
μήνυμα
Ακριτίδη
εξόδου
mηpoαιμτο
Ε 15,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒEΝΩ
Φnnanv 22 Γρεβενά | Τη. 2462 067772, Fax 2452 0877 75 |emek [email protected] otenetigr.
Σταύρos Χρ. Καρoγκούνns M.D.
Διαβάζουμε
Maεuτήρas - Χειρουργos rυναικολόγοs
ΕΦΜΕΡΙΔΕ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ενημερωνόμαστε
( Εμπορικό Ελιμεί).
TK: 51 100 Γρεβενά
ΕΓΚΥΡΑ
Tnλ: 24625 0214
Eπείγοντα 6944 206795
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ