Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η θέση της δημοτικής αρχής 1.Π. Μεσολογγίου
σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρν
Θετική εξέλιξη για
το κτήριο του παλαιού
Νοσοκομείου
Πόσο πίσω θα πάει
το Μεσολόγγ;
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
πόπολύμεγάλησυμμετοχή δείγμα Λύρος ξεκίνησε την τοποθέτησή του
Ητου ενδιαφέροντος της κοινωνίας , κάνοντας μια αναδρομή σε όσα η νέα αλλά και την παραπέρα συνεργασία
χαρακτηρίστηκε η συνεδρίαση του δημοτική αρχή έχει πράξει για την
Δημοτικού Συμβουλίου ΙΠ. Μεσολογ- στήριξη του Πανεπιστημίου.
γίου με αντικείμενο την συζήτηση Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο για Τέλος, οι παραστάσεις μας προς το
των προτάσεων ανασυγκρότησης των
τμημάτων που έγινε από επιτροπή που Πανεπιστήμιο τόσο από βόρεια από την των τριν τμημάτων του Μεσολογγίου
σύστησε το Πανεπιστήμιο Πατρν.
Κατά την συνεδρίαση
συμμετείχαν εκτός των
δημοτικν συμβούλων
οι βουλευτές κ. Καραγκούνης, Μ. Σαλμάς, Γ.
Βαρεμένος, Θ. Μωραϊτης
και Δημ. Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Π.
Τσιχριτζής , ο πρην
δήμαρχος Πάνος Κατοούλης , η πρην βουλευτής Μαρία πρην εθνική οδό όσο και από την
Τριανταφύλλου, ο υποψήφιος βουλευ- πόλη του Μεσολογγίου. Για το σκοπό οποία από το 2012 η Πανεπιστημιακή
τής θ. Παπαθανάσης, εκπρόσωποι της αυτό είμαστε σε συνεχή επικοινωνία εκπαίδευση από αριθμό τμημάτων και
Επιτροπής Αγνα για την αναβάθμιση και με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο φοιτητν είναι σε κατιούσα πορεία στο
του Πανεπιστημίου κ.κ . Φλρος και Φαρμάκη. Οι μελέτες ολοκληρνονται Μεσολόγγιμε τις υποβαθμίσεις να είναι
Κατσαβός οι πρόεδροι του Εμπορικού και έχουμε συζητήσει τρόπους εξεύρε- συνεχείς . Από μια φοιτητούπολη με 3και Δικηγορικού Συλλόγου κκ. Σπυρό-σης χρηματοδοτήσεων. Επίσης έχουμε 4000 φοιτητές το 2012 και 7 τμήματα το
πουλος και Παίσιος αντίστοιχα καθς κάνει συζητήσεις για την πύκνωση της Μεσολόγγι εντάχθηκε αρχικά στο ΤΕΙ
και άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων και αστικής συγκοινωνίας , την εξεύρεση Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα το
φορέων.
0 Δήμαρχος . Μεσολογγίου Κστας θα λειτουργείως Γραφείο Διασύνδεσης ση Επιχειρήσεων, Λογιστικής
του Παν/μίου με την τοπική κοινωνία,
Σελίδα 8
στον ερευνητικό τομέα και την εκπόνηση μελετν.
w Σελίδα 5
Η <ΔΙΕΞΟΔΟΣ) ΠΑΝΤΑ
την βελτίωση της πρόσβασης προς το υπουργείο Παιδείας για την ενίσχυση θέματα υγείας
Εμβόλιο κορονoϊού
Η απομυθοποίηση του
γρίφου
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
μεμέλη ΔΕ δηλαή
μόνιμους καθηγητές
είναι συνεχείς.
Αποδεικνύουμε έτοι
με αυτό τον τρόπο
πως το Πανεπιστήμιο είναι για εμάς
όχι μόνο προτεραιότητα στα λόγια.
αλλά με πράξεις και
αποφάσεις>, είπε
χαρακτηριστικά
Ακολούθως παρέθε
σε αριθμητικά στοιχεία σύμφωνα με τα
Το βιβλίο της
αΑΛΑΤΙΟ ΛΕΥΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
τρα σε Αγγλική έκδοση
.Σελίδα 7
DESPINA ΚΑNELLI
Ν. Καραπάνος:
κΠαραιτούμαι από
επικεφαλής της
παράταξης Δήμος για
τα Παιδιά μας , στε να
αφοσιωθ πλήρως
στα νέα μου καθήκοντα
the white treasure
the white treasure
Σελίδα 3
000000000000000000
Αίτημα Λιβανού
για 957 προσλήψεις
στο πρόγραμμα
δακοκτονίας
χρου στην πόλη του Μεσολογγίου που 2013 έχοντας πλέον 3 Τμήματα (Διοίκη0000000000000000000000000000000000000000000
Τρα . ασπρίζουμε
τα πεζοδρόμια!!
Συνέχεια σελίδα 2
Ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου μετά την καταιγίδα
Ηπαραχρηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου στο Δήμο ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης
.Σελίδα 4
Στο Εθνικό Θέατρο
οι Ελεύθεροι
Πολιορκημένον
έχει και την ευθύνη της υλοποίησής Σύμβουλοι, ο καθένας για τους δικούς
τουΕγινε αξιοποίηση του νέου εκλογι- του λόγους , να αφαιρέσουν την δυΟ Δήμος 1Π Μεσολογγίου βρίσκε- κούνόμου της απλής αναλογικής στους νατότητα να εφαρμόσει η Δημοτική
ται αυτή την περίοδο, σε μεγάλη Δήμους , που πέρα από κάθε λογική, , Αρχή το δικό της πρόγραμμα που υπο
σχέθηκε στην τοπική
κοινωνία και θα κριθεί
γιαυτό αλλάνα υλοποιήσει το πρόγραμμα της
Αντιπολίτευσης που
καταψηφίσθηκε από
την τοπική κοινωνία .
Πλήρης παραλογισμός
Του Αθ. Σπυρόπουλου
αναστάτωση από αυτά που
συνέβησαν στο πρόσφατο
Δημοτικό Συμβούλιο γεγονό
τα που αμαύρωσαν την εικόνα της πόλης Πανελληνίως,
σε μια περίοδο μάλιστα που
περιμένουμε να παίξουμε
πρωτεύοντα ρόλο στις εορταστικές εκδηλσεις για τα
200 χρόνια από την κήρυξη
της επανάστασης του 1821
Σελίδα 8
00000000000000000000000000000
Αποκαλυπτικός
........είδα 5
ο κ. Κοτσόργιος
ΡΩΤΑΤΕ ..
ΑΠΑΝΤΑΜΕ. . .
δηλαδή.
Η Δημοτική Αρχή από
της αναλήψεως των
αφορμήδόθηκε από την υπερψήφιση αφού στέρησε την αυτοδυναμία από την καθηκόντων της έδειξε ενδιαφέρον
του Τεχνικού Προγράμματος που υπέ- πλειοψηφούσα παράταξη , έδωσε την στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληβαλε η Μείζον Αντιπολίτευση αντί του δυνατότητα να συναστισθούνδιάφορες ρονομιάς της πόλης με ανακοινσεις
αντίστοιχου της Δημοτικής Αρχής, που παρατάξεις και μεμονωμένοι Δημοτικοί για την επέκταση του θεάτρου
Γράφει ο
Νικήτας Χρ. Φιλιππόπουλος
'ν.......είδα 5
*000000000000000000
00000ο000
.. Σελίδα 6
000000000000000 00 0 0ο
Επιστολή Ν. Φαρμάκη
σε Σ. Λιβανό, στε να
προωθηθεί άμεσα ένα
εμβληματικό έργο για
την Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου - Αιτωλικού
Η αποκατάσταση του
κύρους του Δήμου
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
'τ....... Σεδα 7
. .Σελίδα 5
0000000000000000000000000ι
Hellenic Post