Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γιούλα
Γκατζαβέλη:
Αν ο Γιώργος
Κασαπίδης
θελήσει τις
παραιτήσεις
των αντιπεριφερειάρχων θα τις
έχει σήμερα στο
γραφείο του

Περί της μαύρης εργασίας,
παλιότερων οφειλών της
ΝΕΛΕ και επιλογής των ΚΑΔ

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7417

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Φωτοβολταϊκά πάρκα σε 2.000 στρέμματα στην
περιοχή Μάνα Νερού - Μια εταιρεία αιτείται για
το χαρακτηρισμό μιας τεράστιας δημόσιας
έκτασης, πολλές επωφελούνται
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Στο περιφερειακό
συμβούλιο το
πρόγραμμα
επιδότησης
μικρών και
πολύ μικρών
επιχειρήσεων

σελ ~ 5

Γιώργος Κασαπίδης:
Αισθητή αύξηση
κρουσμάτων τις
τρεις τελευταίες
μέρες ιδιαίτερα
στην Π.Ε. Κοζάνης
και Γρεβενών
- Τι ειπώθηκε για
τις αποζημιώσεις
παραγωγών και
κτηνοτρόφων
από τη Μήδεια

Ο Ανδρέας Πάτσης συνεχίζει:
Ο κ. Γεωργιάδης μας
ξεκαθάρισε ότι η μοριοδότηση
και οι προϋποθέσεις ήταν
αποκλειστική αρμοδιότητα
της περιφέρειας - Τι απάντησε
ο Στάθης Κωνσταντινίδης

σελ ~ 2
σελ ~ 24

σελ ~ 3

Νίκος Λυσσαρίδης προς
τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου:
Καταπατήσατε κάθε έννοια
πολιτικής δεοντολογίας
με χαρακτηριστικά λαϊκού
δικαστηρίου - Επιφυλάσσομαι
για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου