Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ 2021 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1424 ΕΤΟΣ 33ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤIMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : neatisipeirou @yahoo.gr
Οδεύουμε προς Ιockdown
ΑΥΕΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤ Ο
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο Χατζηκ σταν
. Μονοπάτι <θανάτου> η Κακαβιά . Κλειστή η
Μέρτζιανη . Περιφερειάρχης Ηπείρου: Κά
ποιοι δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνον
Σελίδα 24
Η / ΝΩΜΗ ΜΑΣ
άιουπίζουο τα ταμειακά διαβέσμα Οι δήμο θα
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ
των δμων και των Περιφερειν εισπράτουν
φόρους
Παρά τις ακραίες συνθήκες που βινει χαι
η χρα μας με την πανδημία και το μεγάλο
κόστος που συνεπάγεται η διαχείριση της , τα
στοιχεία δεν επιβεβαινουν τις χειρότερες
προβλένεις , ούτε την καταστροφολογία στην
οποία πολού επενδύουν για πολιτικούς χαι
Νέοι αυστηρότεροι όροι
| για τη διαχείριση των τα μειαχν διαθεοίμωντων
φορέων της Γενικής Κυ- Του ΕΝΦ από το δημό
βέρνησης χαθοοζονται με
υπουργική απόφαση του 010 στους ΟΤΑ Στόχος
αναπληρωτή υπουργο Οιχονομιχν Θεόδορου Σχ- ΠΟΚΟΥομική αυτοτέλεια
Στοτραπέζι η μεταφορά
οικονομικούς λόγους.
Πράγματι σύμφωνα με τις πρτες εκτιμήσεις , η ύεση στο δεύτερο τρίμηνο του έτους
θα χτυπήσει χόκχινο . Εως τρα , δείχνει να
ξεπερνά το 15% χαταγράφοντας αρνητικό
ιστοριχό ρεχόρ . Αλλά , αυτό ήταν αναμενό μενο , λόγω των περιοριστιχν μέτρων και του
Ιockdown που επιβλήθηκε σε όλη την αγορά
Το τρίτο και το τέτιρτο τοίμηνο του έτους, με
βάση τις ίδιες ετιμήσεις , η εικόνα αλλάζει
προς το κλύτερο . Η οικονομία , στο διάστημα αυτό , προβλέπεται
να εξισορροπήσει χαι αν όλα πάνε χαλά , θα επανέλθει σε τροχιά
από τους διμάρχους
Ζ. Πανταζής
Αναρτήθηκαν οι δασικοί
χάρτες όλων των δήμων
Σχέδιο αυτόματης μετα Δικηγόρος
Από την Αποκεντρωμ
νη Διοίκηση ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας ανα .
κοιννεται ότι μετά την
θερηση και την υπ. αρι .
19448/19-02-2021 ( ΑΔΑ :
6ΑΕΘΟΡΙΓNAΩ) από .
ναι ο σημερινός ΕΝ
ΦΙΑ, από τα χεντριχά
στα τοπικά ταμείαν,
παρληλα με τη μετα χίνηση αρμοδιοτήτων
σε δήμους και περιφ
| ρειες, έχει επί τά - πητος
η χυβέονηση με διατυπωμένη ήδη την πο τική Συνέχεα στη σελίδα. 2
ανάκαμψης το 2021.
Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές η ελληνιχή οικονομία θα
έχει κάνει την ευχάριστη έχπληξη . Αλλωστε μια σειρά από ενδεί ξεις και δεδομένα ενισχύουν την προοπτική αυτή χαι ερμηνεύουν ,
σε μεγάλο βαθμό , την απομάχουνση των μαύρων σεναρίων σχε τικά με την τροπή των εξελίξεων τους επόμενους μήνες.