Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΝΕΚE
eidisis.gr
ΕΛΛΑΣ
του ΚΙΛΚΙΣ
Καθημερινή εφημερίδα του ν. Κιλκίς
ISSN: 2654-0533
Προσπαθούμε ένα Κέντρο Υγείας
να το κάνουμε Νοσοκομείο
Ο δοικητής του Νοσοκομείου Γουμένισσας Ηλίας Ζάχαρης
κάνει απολογισμό του έργου στο Νοσοκομείο για τον ένα χρόνο
της θητείας του και με εύσχημο τρόπο ασκεί κριτική
στον διοικητή του ενιαίου Νοσο κομείου Κλκίς.Γουμένισσας
Πάνη Ανδρίτσο. Προσλήψες γιατρν -προμήθεια εξοπλισμού
σελίδες 10-11
Εμβολιάστηκε το 5% των Κλκιστωτν . Αυξάνονται
τα κρούσματα, αλλά ακόμα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση
Αάρτηση δασκού χη διον τον κοιΝοτήτων
u Αλις και πρόσκληση υποβοδής αντρήσεων
Εμπρός στο δρόμο που
χάραξαν οι ...πλαίνοί
σελίδα 2
Νίκος Καπουτζής
ιατρός χειρουργός:
μας οΝ στην υποβάθμιση
του Νοσοκομείου
Γουμένισσας ολ9
σελίδα 3
Τον κίδυνο από τη μνάδα ενέργειας μβορευστά στη Γουμένοστα
ΕΙΣΗΓΗΠΡΙΑ:
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
202021
Η ποντιακή διάλεκτος
και η διδασκαλία της
στον 21ο αινα:
Προκλήσεις και
προοπτικές
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
ΩΡΑ: 6 Μ
ive στο zοom
ΣΕΛ. 5