Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθιημερνή Εφημερίδα τs Hnεipοu-δρυτήs Eua Τχάλλας-Έτs 940-Ap Φυλου 25002- Σάββατο 27-Κιριακή 28 Φεβρουαρίου 2021-0.60 e
ΒΟΛΕΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Χωρίς Λεό
στη Λαμία
Ανέμεναν τη διακοπή ,
Περισσεύει η απογoήτευση
Ένας ισχυρός θεσμός
με διεθνή απήχηση
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΛ 10
ΣΕΛΙΛΑ8
Ξεκινούν έργα
στη Βρυσούλα
Προβληματίζουν οι τοικές συρροές , όΠως αυτές ου Παρατηρούνται σε διάφορα σημεία της Ηπείρουτο
τελευταίο διάστημα , χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί το κατάλληλο μείγμα μέτρων για τον Περιορισμό τους
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΙΑΡΣΕΙΣ
Ένα μέρος ττου ελλείμματας οδικν
και άλλων υno5ομν nou aντιμε anό tς nρτες nεριοχές nου έχουν
ενταχθεί στο σχέδιο Πόλης, φλ5ο ξείνα καλύψει η εργολβο του ή .
μου lωσνντν nou θo ξεκνήσει τις
αμέσως επόμενες ημέρες στην Π ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ
ΣΕΛΙΛΑ 4
Tο Πανεπιστήμιο
στο δημοτικό
συμβούλιο
Στο επίπεδο
Με ενημέρωση τoυ δημοτικού συμ βουλίου για τν nopεia του naνen
στημίου eπό τον nρύτανη Τριαντά αυξημένου
κινδύνου μπαίνουν
από σήμερα η
Περιφερειακή
ενότητα θεσπρωτίας
και ο δήμος
Αρταίων , ωστόσο
σε όλη την Ηπειρο
υπόρχει αύξηση του
επιδημιολογικού
φορτίου, σύμφωνα
με τα στοιχεία Που
Παρουσιάστηκαν
νεδρίαση του σματας τη Aευτέρα 1
Μαρτiu , στς 2 ο μεσημέρι
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δύο ακόμη
Δασικοί Χάρτες
Σιονειδικό 6διοδικυοκό τάπο ανάp
τησης Δοσικν Χορτν και υποβοΜίς αντρήσεων της στοσελίδας
τυ ΝΠΑΛ εΕλληνικό Κτηματολ toν nερpερεισκν ενοτήτων θεΣΕΛΙΔΑ 6
Παρέμεινε μείον
το αταμείο
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
cick-in-shαp κάτι έκανε, εν οι
εn κειρήσεις ένδυσης και υπόδησης
ήταν εκείνες πou τα nήγαν χεφότεΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κάνει σπριντ για το Πάρκο
Υψηλής Τεχνολογίας
Παράλληλες
λαϊκές αγορές
από Δευτέρα
λέσματα έρευνος της ΕΣΕΕ σχετικά
με ην ηερο6ο των χειμερινν εκnuocuν γιο το λανεμπόριο .
ΣΕΛΙΔΑ 7
Σε τροχδυλοnohans βρίσκεται πλέον το Πόρκο Υψηλής Τεχνολογίος κα Ερευνος οnό την nεpιpέρει
Hπείρou , που ξεκινά έναν αγνα δρόμαυs, αφενός προκειμένου να εππαχύνει τς διοδικασίες στε
να μη χαβεί ω ενδοφέρον από ις εταιρίες που βρίσκονιαι ήδη στην περαχή , οφετέρου γα να βρεθί
xρηματοδότron γιο ο όλα εγκείpημα παu σε πλήρι ανάπuξή του μηορεί να φσει και το 25 εκ ευρ Μύλιστο . n nεpφερεoκί ορχή ονοζη και επενδυτές nou Βo στηρξουν το εpκείρημα , σο ηλοίσp
βέβοια των όρων nou θa τε8ούν , με τη Συνεταιριστική Τράnεζα Ηnεipου να εναι ένας αnό τους φορείς
nou έχει ίδη εκρρότει τη βούληση νο ουμμεtέχει , τουλύχιστον κοιά το 1/3, στην ονέγερση της Sicon
Valley tων luaνννων και της Η πείρου.
Παράλληλες λαικές σγορές για την καλύτερη εξυnηpέτηoη των κατναλωτν και των napεγωγν θa
Εννουν δυνάμεις
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
και αΠίνδος)
Εναν μήνα σον δήμα Ιωaννιτν, μετ την έγκοιση
του σχευκού οπό μοτως πό το υnοuργείο Ανύπυξρς
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΛΑ θ
ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗ ΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
θετική γνωμοδότηση για μονάδα βιοαερίου στα Άνω Ραβένια
ΣΕΛΙΔΑ 5