Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΕΛ

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΓΥΡΙΣΜΟΣ;

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 365• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

Η ΝΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΚΑΛΠΕΣ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
– ΟΙ 46 ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ

• ΣΕΛ. 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΣΑΦ & ΠΣΑΘ ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

ΩΡΑ

δράσης
«ΠΟΛΛΑ EΡΓΑ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ…»

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ

Κ. Σπανούλης: Να μετατρέψουμε τη δυσαρέσκεια
των αγροτών σε προοπτική ανάπτυξης μέσω των
φωτοβολταϊκών Το πλαίσιο των προτάσεων ενόψει
των επαφών με τους αρμόδιους υπουργούς
Τα οφέλη, τα αιτήματα και τα κίνητρα

«Ψηλώνει»
σταθερά
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• ΣΕΛ. 17

ΘΕΜΗΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

• ΣΕΛ.. 15

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ: «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΝ∆ΩΝΗ
• ΣΕΛ. 19

Φωτογράφος γάµου

13

«Η φωτογραφία
γάµου είναι Τέχνη»
• ΣΕΛ. 11

30

31

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ «ΡΕBΑΝΣ»

ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΛΑΚΑΣ - ΦΑΚΙΤΣΑΣ

‘Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ &
Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ’

‘Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ
ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ’

‘ΒΡΗΚΑ
ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΜΟΥ…’

Εικαστικός

Ερµηνευτής

ΓΕΥΣΕΙΣ

Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στη «Μαρµίτα»
…µυρίζει µαµά
• ΣΕΛ. 16

Ο γλύπτης Γεώργιος Καλακαλλάς
και τα υπαίθρια γλυπτά έργα του
• ΣΕΛ. 7

ΓΑΚ - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Καθαρίζοντας τη σκόνη
από την ιστορία του τόπου
• ΣΕΛ. 14