Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ 2641ο 49000
Έρα ανάπλασης,
Τρέχεν το Πρόγραμμα για τις
100.000 επιδοτούμενες Προσλήψεις
ση ντιοανατολική
εioο δο του Αγριίου
αού 26ο0 00 ευ, συμ .
πηpνrαι το μεγάλο έpo
νasής εισοδου του Αγpi
Απειλή για τις δενδρδεις καλλιέργειες
ο μυοκάστορες
ΣΕΛΙΔΑ 4
α ενέρδα apγoς στην Αoo
Επανέρχονται οι κά
υκαι ης περιοχής
ΣΕΛΙΔΑ 5
30επράσινες.
επιχειρήσεις στην
Ατωλοακαρνανία
πρoγpάμματος επδότησης 1004 των ασpαλστν εoφοpν γα την πρόσληψη 100000 ανip
γων. Σε σχση με τα σταχεία του lανουερίου παpπηρείτ μέσα σένα μήνα πρόσληψη 4.724
ατάμων μέσω του εν λάγω προγράμματος. ΣΕΛΔΑ 12
τουο της Εopίας Αγίου Αν
Και το 2021 ηλειτουργία των σταθμν μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε Αγρίνιο και Πάτρα
50% τον ΕΝΦΙΑσε με
ρδα φορολογούμενν
Ηλατουρία των στοθμν μέτρησης ατμοοpαροής ρέπανσης ρμοδιότητος της Περωρέραιας Δτοής
μτρογνηκ στην Απιλοοοpία
Ελλaδος εpσφαλπα κα μα το 2021, καθς ενpίθηeaωσήσοκόστος συντήρησης καλοπού ξοπ
σμού, όψος 56000 po, που αφορά τους δύο μόνους στεθούς μετρησης στην πη της Πάτρος αλλά
κα το μμμο σταθμόμετρησης στην πόλη του ΑγριΜου. .. ΕΛA6
ΣΕΛΙΔΑ 5
ce-Λιανικό - Εναρξη αιτήσεων για την επιχορήτρτηφοράφετος σε χλιάδες
Επιτάχυνση έργων άνω των 15 εκ ευρ για ενεργειακή
αναβάθμιση Νοσοκομειακν υποδομν της Δυτικής Ελλάδας ηση δημιουργίας e-shop
τίνω από 1400
τος α να τατραπούν σε pότισες μοoδος παροκής οψηλν υπηροστν και χλού ενεpγού o
KΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Η ανατολή της ωμής
πραγματικότητας
νους συνταξιούυς
Εανά στο προσκήνιο το Πανεπιστήμιο
Στην στράπαξα άτο Παnoτμα με ορορή τις ασηνήσεις της Επτρατής Στραπηγκού Σιαδοσού
του Πaanστημέου Πατρν στκά με τς σιχωνύσς α μτακνήστς Τμημάτων κα Σχολν. Συαντ
μν μηοpούν να δοaή.
τα ovαες, Ο οθενής που κάnαε
dψου ς κα 14300 pτα
πόττου Αγρεioυ. Σγαντρνουν ογραφέςα φοτητές για τη δημοργία ός aυτόνομου Πaνoπστη
ΣΕΛΙΔΑ 13
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
11,5 εκ . ευρ για
εμβολιασμούς στο
ζωυκό κεφάλαιο
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψάννει για σένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσιεύει στις σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 4