Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Εμπρησμός από αμέλεια
φωτιά Που ξέσπασε
στον Ταύγετο σελ 7
Επίσκεψη Αραχωβίτη
στον ΑΣ Κροκεν
ΥΠοψήφιος για Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
> ελ 8 ο Π. Πριστούρης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 26 Φεβρουορίου 2021 | Ετος 25,| Αριθμός 6067 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ. 2731081253 Faxi [email protected] . www.lakonikos.gr
αΠολιτιστική Διαδρομή Μορέαςν με σημεία αναφοράς Σπάρτη-Μυστρά
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
μέσω κινητού
Κεντρική επένδυση για
τον Πολιτιστικό τουρισμό
Διαθέσιμη στο κοινό είναι η
νέα ηλεκτρονική εφαρμογή
του ΟΑΕΔ με την ονομασία
ΟΑΕΔ app Μέσω αυτής ηe ρισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι στα
χέρια του κάθε Πολίτη, εύκολα , άμεσα και με ταχύτητ .
Ειδικότερα, Παρέχονται υnnρεσίες όηω .
. Εγγραφή στο μητρο
ανέργων και ανανέωση του
δελτίου ανεργίας
. Aίtτηση για επιδοματικές
και άλλες κοινωνικές nαρoχές όπως το επίδομα ανεργίας οι nροχές μητρότητας ,
οι επιταγές Βιβλίων/θεαμά.
Η πρόταση του Διαζματος για το Επχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Την πρότασή του για το Εni - και ακρόσσης (θέατρα , ωδεία ,
χειρησιακό Πρόγραμμα της ομφιθέατρα, στάδια, ιnnόδρο- αφορά τον σχεδιασμό της Πο - Μάνης , ΒAA Καλαμάτας , ΒAA
Περιφέρειας Πελοποννήσου μοι κλη σε συνεργασία με το λιτιστικής Διαδρομής Μορέας" , Αργους-Ναυπλίου , ΤΑΠΤοΚ
2021-2027, στο πλαίσιο της Υπουργείο Πολιτισμού και τις ως μιας κεντρικής ΟΧΕ (Ολο - Γορτυνίας κ.α.) . "Aπό τις πρωδημόσιας διαβούλευσης nou Εφορείες Αρχαιοτήτων.
διενεργεί n Περιφέρεια για το
νέο ΕΣΠΑ, κατέθεσε το Σωμα - Διαζματος- για την Περιφέ - ενσωματνει την πληθρα ενοποητικό στοιχείο , επιση
τείο -Διάζωμαν nou έχει στόχο ρεια Πελοποννήσου, όηως ση-αναπτυξιακν Πρωτοβουλιν μαίνει ο Πρόεδρος του "Διαζτην Προστασία και την ανάδειξη μεινει ο nρόεδρος του που σχεδιάζονταν ή είναι σε ματος
των αρχαίων χρων θέασης φορέα, ηρην υnουργός Πολι- εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελο τισμού Σταύρος Μπένος , nοννήσου (0ΧΕ Ταύγέτου , ΟΧΕ
των κτλ
. Αίτηση σε ηρογράμματα
κατάρτισης , ηροεργασίας,
Πρακτικής άσκησης.
. Ενστάσεις επί anoρριπι
κν αποφάσεων του Οργανισμού.
. Αίτηση έκδοσης Βεβα ωσης χρόνου ανεργίας , nou
εκδίδεται άμεσα.
. Διαχείριση και άμεση anoστολή Βιογραφικού.
. Αναζήτησn σε διαδραστικό
χάρτη πληροφοριν για το
υποκαταστήματα
καθς και οδηγίες καθοδήYησης για το συγκεκριμένο
υποκατάστηα .
. Χρήσιμες πληροφορίες
Πou συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου .
. Ενημερσεις για περισσότερες από 80 υnnρεσίες ,
συμπεριλαμβανομένων δια
στημάτων ονεργίας και ημε
ρομηνιν ανανέωσης του
δελτίου ανεργίας
Ηλήψη της εφαρμογής γι νεται μέσω
και Β) Apple Store .
κληρωμένη Χωρική Επέν - τοΒουλίες αυτές απουσίαζε έντονα το κυρίαρχο συνεκτικόΕιδικότερα, η Πρόταση του δυση) .
συνέχεια ελ 9
Φοιτητικοί Σύλλογοι Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
αθέλουμε να γίνουμε φοιτητές ξανά
Η απαίτηση για άμεση επαναλειτουργία των σχολν και τα υπόλοιπα αιτήματα
Με ένα μακροσκελές κείμενο,
Πou χαρακτηρίζεται ως "κοινό
ηλαίσιο nάλης, οι φοιτητικοί
σύλλογοι του Πανεπιστημίου
Πελοηοννήσου εκφράζουν γα
μία ακόμα φορά την έντονη δια μαρτυρία τους για την ανενεργή
διά ζσης εκπαίδευση στα ελληνικά Πανεπιστήμια nou npoσεγγίζει σε χρονικό διάστημα το
ένα έτος
Μάλιστα , οι διαμαρτυρόμενοι
σύλλογοι-μεταξύ των onoίων
κι εκείνος της Λακωνίας- naρακινούν τους φοιτητές να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις
των σχολν τους κατά την
έναρξη του εαρινού εξάμηνου ,
αλλά και να κλιμακσουν τις
κινητοποιήσεις το επόμενο διά 1χρόνος κλειστά
Πανεπιστήμια
θέλουμε να γίνουμε
Eενά φοιτητές
στηα .
Google Play
συνέχεια αελ 8
Β1lakonikos.gr
Η ελεγχόμενη
δημοκρατία
του Παναγιτη Τζουνάκου
. σελ. 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα