Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ Το
ΘΑΝΑΣΗΣ Β. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ
www.paratint isbooks. gr
25310 72486
Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΣΤΑ ΔΙΗΠΗ ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΜ. ΒIΖΥΗΝΟΥ
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΤΟΣ 30 Ap. Φύλλου 8241 , Τιμή070 Ε
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ο Πονοκέφαλος των δασικν
χαρτν <χτύπησεν τον κάμπο
της Γρατινής
Συνεχίζουν οι απαλλαγές για
κοινόχρηστους χρους και
ανταποδοτικά τέλη για επιχειρήσεις του Δήμου Κομοτηνής
της έκδοσης
Σεξεχωριστό Δημοτικό Συμβούλιο
η συζάτηση για τον νέο εκλογικό
στην Αυτοδιοίκηση
Σύγκρουση για τον Γενικό και τον Τεχνικό
Διευθυντή της Κ.Καραθεοδωρή
Για καθαρά φωτογραφική Προκήρυξη
μίλησε ο Α. Γραβάνης
Στόχος μόνο n βιωσιμότητα
του Αναπτυξιακού
Οργανισμού , τύνισαν Γ.
Γκαράνης και Α. Αάπατας
Συνέχεια α περγια κν
κινητοποιήσεων για τους
Εξωτερικούς Φρουρούς
100 χιλιάδες ευρ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κομοτηνής
Πα την κάλυψη αναγκν Που δημιουργήθηκαν από τον κορωνοϊό
Γραφειοκρατικές δυσκολίες καθυστέρησν το άνοιγμα λογαριασμν Διευθυντν Σχολικν Μονάδων 9
Δήμος Κομοτηνής: Ξεκινούν
οι αιτήσεις επαγγελματν
για άδειες κατάληψης
κοινοχρήστων χρων
ΥΠοσχέσεις για μαζική δενδροφύτευση
εντός της πόλης
Διπλή κινη τοποίηση στην Κομο τηνή
για άνοιγμα σχολν και νέο νόμο
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δεν έχουν γίνει καταγγελίες για
εργοδοτική αυθαιρεσία από εργολάβους στον Δήμο Κομοτηνής
δεκαπενθήμερο
αναμένειι α
αι ληξιπρόθεσμες αφειλές
δημοτν προς τον Δήμο lάσμου
δεντρα στη θεση
όσων κόπηκον το
Τεευτοίo διάστημα