Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27736
Πολεοδομικές
Παρεμβάσεις για
τη χρηματοδ ότηση
των ΟΤΑ από το
Ταμείο
Ανάκαμψης
Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις
Παρά την πανδημία
Αρχν και τη συμφωνία σε μία σειρά αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων για
κρίσιμης σημασίας μεταρρυθμίσειςν, σημεινει η έκθεση.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ελληνική
οικονομία αναμένεται ότι συρρικνθηκε
10% το 2020, εν για φέτος προβλέπεται
μερική ανάκαμψή της. Η κυβέρνηση συνέχισε την προσαρμογή των δημοσιονομικν
μέτρων για τη στήριξη των ανέργων και
των μισθωτν , οι συμβάσεις των οποίων
ανεστάλησαν, επιμήκυνε τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και υιοθέτησε νέα στοχευμένα μέτρα προστασίας των νοικοχυριν και των εταιρειν.
Εως τρα, τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης φαίνεται να είναι αποτελεσματικά και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό παρά
τη σημαντική οικονομική συρρίκνωσην, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των ατόμων εκτός εργασίας αυξάνεται καθς οι προσλήψεις νέων εργαζόμενων παραμένουν υποτον ικές.
Η έκθεση σημεινει ακόμη ότι οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι
κεπωφελήθηκαν από τα
<5+1> πολεοδομικές παρεμβάσεις του
ΥΠΕΝ στο Ταμείο Ανάκαμψης παρου
σιάζει στους Δήμους της χρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κο
στας Σκρέκας , με τη συμμετοχή του υφυ
πουργού, Νίκου Ταγαρά , του προέδρου
της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου και
του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Σ
Αποζημίωση για
τα μηδενικά
ενοίκια
Ιανουαρίου 2021
στα μέσα Μαρτίου
Η Ελλάδα έκανε αλή πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση μίας σειράς μεταρρυθμιστικν δεσμεύσεν της , αναφέρει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ένατη έκθ
ση προόδου στο πλαίσιο της προγραμματικής ενισχυμένης μετα-εποπτείας. Η
Κομισιόν σημεινει ότι η μεταρρυθμι-.
στική δυναμική επιβραδύν θηκε, αλλά α
ναγνωρίζει ότι αυτό συν έβη υπό τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καλωσορίζουν τη συνεχιζόμενη στε
νή και εποικοδομητική ενασχόληση των
Στις 15 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημισεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μηδενικά ενοίκια
του Ιανου αρίου του 2021, τα οποία θα
πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα
Ολη η διαδικασία , οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αποζημιωθούν από το
χράτος οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν ει σπράξει ενοίκια για τους μήνες Ιανου άριο ι
και Φεβρου άριο, καθορίζεται με από φαση
που υπογράφουν ο υπουργός
Οικονομικν, Χρήστος Σταϊ- Ε
Δέκα αλλαγές στο θεσμικό Πλαίσιο για τα
δημόσια έργα
Η ενίσχυση του συστήματος μελέτη.
κατασκευή, η ταχύτερη εκίνηση δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για
την οικονομία της χρας και η αντιμετπιση των ασυνήθιστα χαμηλν προσφορν στα έργα περιλαμβάνονται μετα1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτηκατασκευή, στε να μπορεί να εκκινεί η
διαδικασία δημοπράτη σης των έργων με
χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ' ό, τι ι σχύει σήμερα .
Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασι
χή αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των
μελετν στον Ανάδοχο .
2. Ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτησης
έργων ειδικής σημασίας για την οικονο μία
της χρας , έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακινήτων ,
σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα.
Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης,
η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν
στις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις
για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.
3. Αντιμετπιση των ασυνήθιστα χαμη
λν προσφορν στα έργα , οι οποίες είχαν
σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρω
σής τους , κάτι που είχε επισημανθεί και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με τις νέες προβλέψεις, θα πρέπει να
αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων
μονάδων από τον μέσο όρο του
συνόλου των εκπτσεων των ΣΝ
ξύ άλλων στις αλλαγές στον νόμο 4412
που επιφέρει το Υπουργείο Υποδομν και
Μεταφορν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο , το νομο σχέδιο επιφέρει
10 καινοτόμες αλλαγές:
Πλωτές
ανεμογεννήτριες
για Παραγωγή
υδρογόνου;
SMS στο 13032 για Ψνια
13032 αποκλειστικά για την έξοδο για
Ψνια, η οποία θα έχει χρονικό περιορισμό.
Χωρίς κόφτη η χρήση του 13032
<Η διάρκεια είναι στο τραπέζι, καθς
μπορεί να αγγίζει έως και το τρίωρο> λ νε πηγές του υπουργείου, που σχεδόν θεωρούν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να μπει
κόφτης, παρά τις σχετικές εισηγήσεις.
Εχει συζητηθεί ο κόφτης στο παρελθόν ,
αλλά το υπουργείο είναι κατά μιας τέτοιας λύσηςν τονίζουν .
<Και η πρόταση για χροΜε νέο κωδικό SMS θα γίνεται η έξοΩς μοναδική ευκαιρία για τη χρα πε
ριέγραψε ο πρόεδρος του διεθνούς δικτύου για τις Αν ανεσιμες Πηγές Ενέργειας
REN21, καθηγητής Αρθούρος Ζερβός,
την προοπτική παραγωγής υδρογόνου
στο Αιγαίο από ανανεσιμες πηγές, κυρίως πλωτές ανεμογεννήτριες , επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι όπως μιλάμε
σήμερα για πετρελαιοπηγές θα μιλάμε
στο μέλλον για υδρογονοπηγές .
Μιλντας σε εκδήλωση της ελληνικής
επιστημονικής εταιρείας αιολικής ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, ο κ. Ζερβός τόνισε ότι σε όλη
την Μεσόγειο υπάρχουν δύο σημεία με υψηλό αιολικό
δος για ψνια, καθς όλα δείχνουν ότι
κλειδνειν το 13032 για αγορές από κα ταστήματα.
Σε <πυρετόν βρίσκεται το Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής για την εξεύρεση και
τον σχεδιασμό των πλέον εύχρη στων τεχνολογικν λύσεων , για την επόμενη ημέρα, κατά τη σταδιακή άρση του παρατεινόμενου πλέον lockd own χαι την επανεκ-.
κίνηση τουλιανεμπορίου. Για την ρα , όλα δείχνουν, ότι ακλειδνειν ο χωδικός
ΣΕΛΙΔΑ 2
www.Gimoprasion.gr
ΣΕΛΙΔΛ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αλβανός ελέγχεται για το καρτέλ ναρκωτικών Κολομβίας-Εκουαδόρ-ΕΕ
  Ο Dritan Gjika, φερόμενος ως ηγέτης της αλβανικής μαφίας στην Κολομβία, τον Ισημερινό και την ΕΕ, ερευνάται για ξέπλυμα 31 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εισαγγελία του Ισημερινού τον συνδέει με τέσσερα άλλα άτομα, τον Mario S., την Carina E., τον Carlos G. και τον Πάμπλο Χ., σε σχέση με το ξέπλυμα του παράνομου ποσού. Επτά εταιρείες ή νομικά πρόσωπα εμπλέκονται επίσης στην υπόθεση. Ο δικαστής έχει διατάξει προληπτική κράτηση, κατάσχεση περιουσίας και δέσμευση λογαριασμών για τους κατηγορούμενους. Έχει επίσης διατάξει την αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει τον Gjika. Πέντε άτομα, οι
 • Σύνολα της πριγκίπισσας Νταϊάνας σε έκθεση στο Χονγκ Κονγκ προτού δημοπρατηθούν
  Η συλλογή από φορέματα, παπούτσια και τσάντες παρουσιάζεται από τώρα και για 10 ημέρες σε μια έκθεση σε ένα εμπορικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια τα σύνολα αυτά θα εκτεθούν στην Ιρλανδία προτού δημοπρατηθούν την 27η Ιουνίου. Το άρθρο Σύνολα της πριγκίπισσας Νταϊάνας σε έκθεση στο Χονγκ Κονγκ προτού δημοπρατηθούν εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • MyCoast: Η εφαρμογή καταγγελιών για τον αιγιαλό – Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ
  Τους νέους κανόνες, που βάζουν τάξη στη δημόσια περιουσία στις παραλίες, εξειδικεύει η υπογραφή τεσσάρων Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπει ο νόμος 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές». Με τις αποφάσεις αυτές: – Δημιουργείται Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας και η ψηφιακή εφαρμογή «MyCoast», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα καταγγελίες για υπέρβαση των παραχωρήσεων ή για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας. – Προβλέπεται η νέα διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπ
 • Κίνδυνος από αφρόλουτρα και σαμπουάν FA, Nivea, Palmolive και Garnier
  Συνεχίζονται οι ειδοποιήσεις κινδύνου από καλλυντικά, στην Ευρωπαϊκή πύλη ταχείας προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η Τσεχία δημοσιοποίησε στο σύστημα ταχείας προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, Safety Gate, νέα προειδοποίηση για αφρόλουτρο. Πρόκειται για το πολύ γνωστό στην χώρα μας αφρόλουτρο FA Shower gel magic Oil blue lotus scent 250ml Με αριθμό παρτίδας 0917802723 E08/23 και Barcode 9000100935357. Το προϊόν είναι προέλευσης Γερμανίας και σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών,περιέχει 2-(4-τριτ-βουτυλοβενζυλ) προπιοναλδεΰδη (BMHCA), η οποία απαγορεύεται σ�
 • Καραγκιόζης: Ένα περιοδικό για τον πιο αγαπημένο ήρωα της λαϊκής μας παράδοσης
  Ένα διαφορετικό περιοδικό για αναγνώστες κάθε ηλικίας, αφιερωμένο στον πιο αγαπημένο διαχρονικά λαϊκό ήρωα, τον Καραγκιόζη, αποτελεί τα τελευταία χρονιά ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας για μια δραστήρια ομάδα ανθρώπων. Μέσα από τις σελίδες του παρουσιάζεται η πολυδιάστατη προσωπικότητα του πρωταγωνιστή του ελληνικού θεάτρου σκιών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα άγνωστες πτυχές της πλούσιας ελληνική λαϊκής μας παράδοσης. Εύλογα, ίσως, αναρωτηθούν κάποιοι για την σκοπιμότητα ενός περιοδικού με θέμα τον Καραγκιόζη. Ποιο είναι το αναγνωστικό κοινό στο ο