Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
ΙΦεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 300
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.00
Αλαλούμ με
επιδοτήσειs,
επιδόματα και
ενισχύσειs
Γέφυρα Ιb:
Τον Απρίλιο οι αιτήσειs
- Αρχές Μαΐου η κρατική επιδότηση
- Ποια κινδυνεύουν
με καιάσχεση
Για ένα μήνα και συγ κεκριμένα τον Απρίλιο
θα μπορούν οι επιχει .
ρήσεις , ανεξαρτήτως ρούν στην επλεξιμό
κλάδου, να υποβάλ.
λουν τις αιτήσεις τους
για το πρόγραμμα rέ.
φυρα lI , με την κυβέρνηση να στοχεύει η
πρτη κρατική επιδό . εξυτηρετούμενα δ
τηση να δοθεί αρχές
να κοκινίσουν.
"Υπάρχουν κριτήρια,
αλλά αυτά δεν αφο.
τητα τν δανείων.
Αυτό που αλλάζει είναι
το ύψος της επιδότη
σης .
Για παράδειγμα , στα
Από διαφορετικό κα
θεστς προστασίας
αλλά και φορολόγησης, διέονται τα δια .
φόρων
επιδόματα nou έχουν
δοθεί τον καιρό της δικό γραμματέα διαπανδημίας , με αποτέλεσμα να επικρατεί χρέους, κ. Φτη Κουραναστάτωση σε επι
συνέχεια στην 11
κατασχέσεις ,
νεια η επιδότηση ξεειδν | Μαΐου
στα δάνεια που ήταν
μη εξυτmρετούμενα
και πριν τον Coνid-19
τίθεται ως προυπόθεση η ρύθμιση, με
την επδότηση να διαμορφνεται στο 80%,
χαρακτηριστικά σε συνέδριο του
DDC Group πoυ είναι ο
κορυφαίος στην Ευρτη διοργανωτής συσύμφωνα με σχετικές νεδρίων για το
εξυπηρετούμενο
χρέος και τις επενδύσεις σε κόκκινα- δά.
δεν θα κινδυνεύουν νεια, για να προσθέσει:
Σύμφωνα με τον ειχείρισης
ιδιωτικού
"Τους
μήνες η κυβέρνηση
τελευταίους
να πληρσουν για μία
περίοδο εννέα μηνν,
όπως , είσης και το
πρόγραμμα Γέφυρα
, με την επδότηση
των δανείων της πρω.
της κατοικίας. Παράλ.
ληλα, Τριν τρεις μήνες
ψηφίσαμε το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, μέσω
του οποίου οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμί
μούση, το συγκεκρ .
μένο πρόγραμμα θα
έχει εστιά σει στην ανμήνες , ήτοι έως τα
τέλη Δεκεμβρίου του
τιμετπση της πανδημίας και γι' αυτό έχει
ανέφερε
εφαρμόσει μία σειρά
μέτρων, με στόχο να
αποφύγει ή έστω να
μαίνει ότι όσες επχει
υΠοχρεσειs ήσες ενταχθούν
εκτιμήσεις αναμένεται
να ξεπεράσουν τις
150.000 με 200.000
περιορίσει την δημιμη
ουργία νέων κόκκι
νων. δανείων.
να ηληρωθεί έως
26 Φεβρουαρίου
Ένα από αυτά ήταν
τα moratorium , όπου οι σουν το χρέος τους με
οφειλέτες δεν έπρεπε
συνέχεια στην 10
Πόθεν έσχες:
Σενάρια για
Παράταση
Φορολογικές
χρεσεις: Μια σειρά
φορολογικν υποχρε
σεων των οποίων
λήγει η προθεσμία
στις 26 Φεβρουαρίου
θα πρέπει να διευθετήσουν εκατομμύρια
πολίτες.
υπο-Η Προθεσμία εκπνέει
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9