Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!

ǹȡȚșȝȩȢǹįİȓĮȢ

ƧƬƦƱƵƺƯ

ƱƦƫƬƣ Ʃ
Ƴƫ

ƲƭƩƳƺƮƧƯƱ
ƵƧƭƱƴ
ȉĮȤīȡĮijİȓȠ

ƲƧ

ƴ
ƧƳƩ ƫƧƴ
Ʈ

Ƨƴ

ƩƮƧƳƫ
Ʀ
ƧƷ

Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12

Αποχωρεί από την ενορία
Καλογωνιάς ο π. Γεώργιος
Σκοπαράντζος > σελ. 7

Ν. Κρητικός: «Δεν κλείνει το Ταξίδι στο μαγικό κόσμο
σχολείο Καστορείου, θέλουμε των βιβλίων στη Βαμβακού
να το αναβαθμίσουμε» > σελ. 8
> σελ. 11

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 | Έτος 25ο | Αριθμός 6066 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail:[email protected] • www.lakonikos.gr

Πάνω από 34 εκ. ευρώ
η Επιστρεπτέα στη Σπάρτη

Τα επιμέρους ποσά πιστώθηκαν σε περισσότερα από 6.000 ΑΦΜ
Με 6,8 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν
συνολικά 544.591 μοναδιαίοι
Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε όλη τη χώρα,
από τους πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
Υπουργείο Οικονομικών. Οι παραπάνω πιστώσεις αντιστοιχούν
κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποι-

ούνται σε ολόκληρη τη χώρα και
όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ο αναλυτικός πίνακας ανά ΔΟΥ
φανερώνει πως περισσότερα
ποσά έχουν πιστωθεί στη ΦΑΕ
Αθηνών, αλλά και στις Εφορίες
Ηρακλείου, Ρόδου, Αθηνών, Χανίων και Θήρας. Στον αντίποδα,
τα χαμηλότερα ποσά πιστώθηκαν από τις Εφορίες Άμφισσας,

Γρεβενών και Καρπενησίου.
Το Υπουργείο Οικονομικών
αναφέρει πως για λόγους ενημέρωσης και πλήρους διαφάνειας, κοινοποιεί αναλυτικά
στοιχεία που αφορούν τους 5
πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων,
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Επισημαίνει πως στα στοι-

χεία που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά ΔΟΥ,
το ύψος των χρηματοδοτήσεων
που έχουν χορηγηθεί και ο
αριθμός των δικαιούχων οι
οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεχωριστά, αλλά και
αθροιστικά στους 5 πρώτους
κύκλους.
συνέχεια σελ. 9

Πλέγμα δράσεων
απέναντι στην πανδημία

Οι υπηρεσίες του Δ. Σπάρτης για τη διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού
Με στοχευμένες δράσεις κι
ενέργειες στήριξης, ο Δήμος
Σπάρτης επιχειρεί να βρίσκεται
δίπλα στις ανάγκες των δημοτών από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, σε συνεργασία με
τον ΕΟΔΥ διενεργούνται σε τα-

κτικά χρονικά διαστήματα τεστ
σε δημόσιους χώρους, δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες, για
την ανίχνευση του Covid-19, με
τη συμμετοχή και υποστήριξη
του προσωπικού του Δ. Σπάρτης.
συνέχεια σελ. 9

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αποχώρησαν
οι πρώτοι
φιλοξενούμενοι
στη δομή Σπάρτης

Ένα λεωφορείο με επιβαίνοντες τα μέλη οκτώ οικογενειών προσφύγων και
μεταναστών αναχώρησε από
τη δομή φιλοξενίας του
«Sparta Inn» για την Αθήνα,
το μεσημέρι της Τετάρτης
24/2. Οι εν λόγω οικογένειες
θα φιλοξενηθούν προσωρινά
σε δομές της πρωτεύουσας
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων κι
έπειτα αναμένεται να αναχωρήσουν για χώρες της Ευρώπης.
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
βουλευτή Νεοκλή Κρητικού,
στις 28 Φεβρουαρίου 2021
εκπνέει η δίμηνη παράταση
του προγράμματος και η
δομή της Σπάρτης αναμένεται να κλείσει. Ωστόσο, υπάρχουν φιλοξενούμενοι της
δομής, που δεν έχουν ακόμα
εξασφαλίσει τα απαιτούμενα
έγγραφα ώστε να τους επιτραπεί η αναχώρηση για
τους προορισμούς που επιθυμούν εκτός Ελλάδος. Για
τον λόγο αυτό ο δήμαρχος
Σπάρτης Πέτρος Δούκας αιτήθηκε στους αρμόδιους φορείς
την
παράταση
φιλοξενίας του προγράμματος «μέχρι να λάβουν όλοι τα
σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα»
και «να μην εκδιωχθούν και
έτσι θεωρηθούν ‘άστεγοι εν
μέσω κορωνοϊού, και περάσει η ασήκωτη ευθύνη στους
δήμους, αλλά να παραμείνουν στο “Sparta Inn” λίγες
μέρες ακόμα».

Αλέξανδρος
Κουμουνδούρος
(1815-1883)
του Γεωργίου Μπόνου

> σελ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα