Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 25.02.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7553
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΠς μπορείτε να εξοφλήσετε τα χρέη στην εφορία
Τα εναλλακτικά δίκτυα και τα Πρακτορεία του ΟΠΑΠ
Βορείου Ελλάδος
Το μεναλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές διατήρησε και το 2019
Μεγάλες ανισότητες
μεταξυ τον Περιφερειν στις εξογογές
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΤΕΡΝΑ
Πειραις ΑΧΕΠΕ:
Τιμήστόχος 15
ευρ για την
Τέρα Ενεργειακή
Σημαντική απόκλση τον Περιφερεακν ανισοτήτων κατογράφηκε στο δάστημα 2018-2019 σύμφ
ωνα με τη μελέτη του ΙEΕΣ Του ΣΒΕ μεΤΤλΟ αρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της
Ελλάδας ανά περιφέρεαν
Για ακόμη μία χρονιά, το ΙEΕΣΙνσττούτο Εξαγωγικν Ερευγν και Σπουδν του ΣΒΕ κατάρτισε
την εν λόγο μελέτη για το διάστημα 2015-2019 , aπό ην οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με Τις εξηγωγικές επιδοσεις ολων των ελληνικν Περιφερειν και τον Περιφερεακν ενοτήτων
Μάλιστα, ο ΣΕΒΕ αποτελεί τον μοναδικό φορέα nou επεξεργαται και
αναλύει τα στοιχεία των εμπορευμαΤικν συναλλαγν nου Πραγματοποιούν οι 13 Περιφέρειες της χρας και οι
52 περιφερεια κές ενότητες
Η μελέτη στοχευει στην ανάδειξη των
συγκριτικν Πλεονεκτημάτων της
κάθε περιφέρειας σε κλαδικό επίπεδο,
αναλύει τις χρες με Τις οποες ΠραγΣΕΒΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΑΓΩΓΕΩΝ
ΔLavipharm
Πρωινό της report, ο ΤΙΤλος της Autohellas
αφαιρείται από τον δείκτη FTSE Emerging
Levipharm:
Μεγάλος χορηγός
στο < Be Rare
Finish Line Run
Οι μετοχές της ΔΕΗΔΕΗ-5,86% και της
Τέρνα Ενεργειακή αφαιρούνται από τον
δείκτη FTSE Emerging Europe Small Cap Europe Micro Cap.
και Προστίθενται στον αντίστοιχο δείκτη
Mid Cap, όΠως ανακοίνωσε η FTSE
Russell .
Παράλληλα, όπως αναφέρει η Eurox στο
Οι αλλαγές θα λάβουν χρα μετά ο
κλείσιμο των αγορν την Παρασκευή 19
Μαρτου.
ετοπίξει τα αδύναμα σημεία Που χρή
ζουν βελτίωσης
powered by MDA
Ελληνικά κέρδη 24 εκατ.
Πετρέλαια ΕΛΠΕ ευρ κατά την ιακή προβλέπει
+0,37% αναμέ- αντίστοιχη ότι τα αναπρο-λέπει ότι
νεται να εμφ-περίοδο
ανίσουν καναΓια το σύνολο βάση να διαμορτου 2020, προβ- φνονται στο
1,5 εκατ. ευρ,
από κέρδη 182
εκατ. ευρ το
Η χρημαΤιστηρα
σαρμοσμένα αναπροσαρμοτης σμένα ΕΒIΤDA
2019, εκτιμά η
προσαρμοσμε- Optima Bank σε
ζημιές έκθεσή της στην
ΕΒΙTDA
εισηγμένης θα ανήλθαν
ανέλθουν
2019.
ύψους 14 εκατ .
ευρ το τέταρ-σύσταση buy
το Τρίμηνο του
2020,
318 εκατ. ευρ ,
οποία διατηρεί 62 εκατ. ευρ μειωμένα κατά
44% με τις ζημιές σε αναπροσαρμοσμένη
Το μιστικό επιγχίας της
το Q4, μειωμένα
και Τιμή- στόχο κατά 48% σε
ετήσια βάση .
στα 7 ευρ.
Created by Universal Document Converter