Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

19oC, 20:00

12oC - Υγρασία 59%-100% - Άνεμοι: Α-Β 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:19 - Δύση ηλίου: 18:27

€0.80

Ïé ðáñáëõôéêÝò óõíÝðåéåò

Μας κόστισε η παραφιλολογία με τις δήθεν παραλυτικές συνέπειες του εμβολιασμού.
Η επιρροή της ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε στον ρυθμό των εμβολιασμών στην
Κέρκυρα είναι φανερή. Τουλάχιστον όπως το εκμυστηρεύονται παράγοντες της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου στο
enimerosi.com. Ο σκεπτικισμός μεγάλωσε με τις παλινωδίες και τα τεχνάσματα. Η παρατηρούμενη πάντως αύξηση των νέων
κρουσμάτων στην Κέρκυρα, δεν φαίνεται να σχετίζεται με αυτό, τουλάχιστον μέχρι ώρας και σύμφωνα με τους ειδικούς. 3»

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5304

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΚΕΡΚΥΡΑ & ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Ó÷ïëåßï äåí ðÜíå ìüíïí ïé ìáèçôÝò

• ×áìçëüò
ï ñõèìüò
ôùí åìâïëéáóìþí

Êáé ïé öïéôçôÝò ôïõ Éïíßïõ êáôáããÝëëïõí ôçí êáôáóôïëÞ

ΑΘΗΝΑ. (ΕΟΔΥ). 13 Κρούσματα σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία, την Τετάρτη. Επτά νέα
κρούσματα στην Άρτα, έξι στη
Ζάκυνθο, 16 Στα Γιάννενα. Τρία στην Λευκάδα, ένα στην Κεφαλονιά και δυο στην Πρέβεζα.
Στον Οργανισμό παραμένουν 70
δείγματα υπό περαιτέρω διερεύνηση. Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης
από το νέο κορωνοϊό (COVID19) ISO WEEK 07 Δεδομένα έως 24 Φεβρουαρίου 2021, ώρα
15:00.
ΣΕΛΙΔΕΣ

4&5»

ÊÜìøç
ôùí éþóåùí
óå ïéêïõìåíéêÞ
êëßìáêá, âëÝðåé
ï ÐÏÕ 4»
Ï Åñõèñüò
Óôáõñüò
ìåôáöÝñåé ôïõò
Êåñêõñáßïõò,
áíÞìðïñïõò íá
åìâïëéáóèïýí 5»

Οι φοιτητές καταγγέλλουν την αστυνομική καταστολή απέναντι σε κινητοποίηση - κατάληψη, στην οποία είχαν προχωρήσει φοιτητές του ΑΠΘ. ΣΕΛΙΔΑ 7»

Forum ÅëëçíéêÜ ÍçóéÜ - Ôïõñéóìüò 2021- óõìðåñÜóìáôá

ÁõãåíÜêçò: Íáé óôéò áêáäçìßåò áëëÜ
îå÷íÜìå ôá ôïðéêÜ ðñùôáèëÞìáôá 14»

10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα