Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο - Αρ . φύλου 17.955 . Τιμή 0,60 Ε.Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http:/wwwproinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων πρωτοπόρο στην Καρδιολογία . .
9 υλού κοδύνο πίμβαση έpεμε στ υσο τέρας ομδα μαρόν και νοσηλευτν,i Από Περιφερειάρχη-Anμάρχους της Ηπείρου
ίοτας την Ελάδακα στον ιατρκόχέρη wνnένεδλημόνονχορν..
pM στον ΠΛ δακεκφιμένος καθημής Λόμπρος Μιγόλης αποφευχθεί αυστηρό Lockdown
Ύστατη προσπάθεια για να
. Mία ανόταν αιστοδοξίας με .
σα στη μουντή καθημερινότητα
που έχει δημιουργήσει η πανδη
μία αποτέλεσε η χθεσινή ανακονωση Του Πανεπιστημιακού Νο
σοκομείου Ιωαννίνων για την επ44 νέα κρούσματα χθες, με τη Θεσπρωτία (19) να φλέγεται!
( Γιάννενα 16, Αρτα 7, Πρέβεζα 2)
. Για άλλη μια ημέρα η Ήπειpος εμφάνισε υψηλό αρθμό κρου
σμάτων κορωνοίού , καθς ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε συνολικά 44 με τα πε.
ρισσότερα να εντοπίζοντα στη Θε .
σπρωτία (19) στην οποία η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει κα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
τυχημένη διεξαγωγή πρωτοποριακής αγγειοπλαστικής επέμβα σης σε νεαρό ασθενή
Το δύσκολο εγχείρημα έφερε σε
αίσιο πέρας δημιουργντας ένα ελ πιδοφόρο προηγούμενο , ομάδα χερουργν με επιΚεφαλής τον διακεκριμένο καθηγητή και Διευθυντή της
Β' Καρδιολογικής Κλνικής Λάμπρο
Μιχάλη. Μλντας ο
Για μία ακόμη φορά ο
καθηγητής Λάμπρος Μιχά
λης (ένθετη φωτό) και οι χε .
ρουργοί του Π.Ν.
πρωτοπορούν πανελληνίως
σε επέμβαση καρδιάς .
θς υπάρχουν πολλές εστίες διασποράς Στα Γιάννενα τα νέα κρού
σματα ήταν 16, εν σχαραμάδα.
αισιοδοξίας προέκυψε από rα 386
rapid test που έγιναν χθες στην Κε
ντρική Πλατεία Ιωαννίνων , από α
οποία δεν προέκυψ
-2η σελ
Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού ζητούν...
Να καταγγελθούν στους διεθνείς οργανισμούς Ποικίλες αντιδράσεις από την απόφαση της Αοκεντρωμένης
οι πολιτικές εθνοκάθαρσης στην Αβανία!
Αχτίδα αισιοδοξίας για
περιορισμό της διασποράς
στα lάννενα , αποτέλεσαν τα
386 αpνητικά rapid test πoυ
έγναν από τον ΕΟΔΥχθες
στην Κεντρική Πλατεία .
Δυσφορία στον ΦΟΔΣΑ,πυράν από
Περιφέρεια και Δήμους για τους ΣΜ!
ν Τλευταίο χρούσμα η καταδίκη του Β/Ηπειρτη Μ Κολλα
. Εκκληση στην ελληνική Κυβέρνηση να
καταγγείλει επίσημα ις
πολιτικές
Ανεμβολίαστοι
να μη δουλεύουν
στο Χατζηκσταν.
>Είναι σωστή η φιλοσοφία του διαγωνισμού επιμένει ο Ν Καλαντζής κΜπάζειν
λέει ο Αλ. Καχριμάνης . Διάλογο ζητάει ο Μ Ελισάφ. Καυστικός ο Δήμος Ζίσας
βανικής κυβέρνησης σε
όλα τα όργανα της Ευρωπαίκής Ενωσης , Του
. Ποικίλες αντιδράσεις , όπως
ήταν αναμενόμενο , προκάλεσε η χείρισης Στερεν
απορριττική απόφαση της Αποκε . Αποβλήτων της Ηντρωμένης Διοίκησης γιια Τον δια . πεipou
γωνισμό λειτουργίας Των Σταθμν
Μεταφόρτωσης που έχει καταρτ .
σει ο Φορέας Δια
πης , του Οργανισμού
για την Ασφάλεια και
την Συνεργασία στην
Ευρπη και να παρέχει
την αναγκαία νομική υποστήριξη
στην δικαίωση rou Μόντη Κολίλα
από ro Ευρωπαίκό Δικασστήριο Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων , κάνει ο
Δνής Ελληνικός -11η σελ
. Εντονος προβληματισμός
υπάρχει ανάμεσα σε όσους
πρόκειται να μεταβούν στο νο σοκομείο Χατζηκστα , είτε
για νοσηλεία, είτε για εξετάσεις.
μετά τα συνεχή κρούσματα κορωνοίού που εντο - 11η σελ.
Η Διοίκηση του
ΦΟΔΣΑ εμφανίστη Kε χθες μάλλον a Αν και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Του 2023. μίανη με τον ΠρόΈνα βραβείο για το Ανοχτό Κέντρο Εμπορίου
4οιράζοντα Τρεις φορείς των Ιωαννίνων! ηςατρήσα ουο
Λήμος , Ετιμελητήριο και παράταξη Μπέγκα
Καλαντζή να επιρ: pίπτε στην Αποκε ντρωμένη πως ουσιαστκά με την τα : σημαντκό
χή . Από την άλλη , ο Περιφερεopχης
Αλέκος Καχριμάνης εμφανίστηκε
αυστηρός όσον αφορα -11η σελ.
Αυξάνει το όριο για τις
απευθείας αναθέσεις
ΒΟΛΕΣ
Διαστημικά κόλτά..
. Ένα βραβείο
που αφορά τον σχε δισσμό δημιουργίας
Διαπιστσεις
Ανοχτού Κέντρου Ε
μπορίου (Open Mall)
στο παλιό εμπορικά
κέντρο Των Ιωaνν
νων, δηλαδή στην ο δό Ανεξαρτησίας και
τονά σου! Ξεκινάει η μέρα σου στους γύρω δρο καλά! Όμως , πολλά πράγματα μους, απέσπασε ο
Δήμος ωaννιτν
Και ιδιτες μηχανικοί θα επιβλέτουν δημόσια έργα
Από τη βία μέχρι
την κάθαρση .
> Ιου ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ
. Σης 30.000 από nς 20.000
εuρω συανεται Το χρηματικό ό
ριο για nς απευθείας .
σεις , με ο νομοσχέδίο Του Υ
πουργείου Ανάπυξης για
δημόσιες συμβάσεις που κατατέθηκε στη Βουλή .
α νεες ρυθμίσεις
. Δεν υπάρχει καλύτερο
πράγμα , απ' το να λες , μια
εγκάρδια κκαλημέρα με το γεί
> Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΥPΑΡΗ
στη ζωή , είναι και θέμα τύχης !
Αν σου τύχει ένας κακός γείτο -μαζί με το Επιμελητήριο Ιωαννί
νας , όλα τα καλά του
- 5η σελ νων στον πανελλήνιο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΠ.Λ.s
-4η σελ.
σία της απευθείας 12η σελ
Αναδρομές
Η ξενιτιά και
οι ξενιτεμένοι ..
ΑΠΟ Τυπματα. .
Χωρίς Σιόντη και Οικονομόπουλο ,
αλλά με Κάργα ο ΠΑΣ στη Λαμα
- kντρικά Βα αξολογείται η κατόστοση των γιπεδικν εγκοτοστόσεων
Περί Βλάχον και λαογράφων.
ΘΗ έγκυρη αθηναϊκή εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, με τον
παραπάνω τίπλο επανέρχεται στη βλάχικη γλσσα , θέμα που, ως
γνωστόν , ανέδειξε Τις τελευταίες εβδομάδες ο εΠρωινός Λόγος μ
σειρά άρθρων συνεργατν του . Να τι γράφει ο κΒΗΜΑτοδότης.:
Μia αναφορά μας για Τον επιχειρούμενο εγγραμματσμό της προφορκής βλάγκης γσσας προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις Ο πρόεδρος Της
Emστημονικής Εταιρείας Μελέτης του Πολιmσμού Των Βλάχων και καθηΥηής Λαογραφίας στο Τήμα ίστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωανννων Βαο . Μτσκάκος μας έστευλε επιστολή με την
διαμαρτύρεται εντόνως για όσα κπροσβλητικά και αναληθήν υποίεται on
Υράψαμε για την ειαpεία του και ης δραστηριόητές τη .
Οίδος θεωρεί την εταιρεία της αποίας προσταrα καμγς -11η σελ.
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ,καπρού
. Σης προπονήσεις επέστρεψαν χτες
.Η μοίρα του Ελληνα , από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ακόμα, είναι να ξενιτεύεται , προκειμένου
άλλος ν' αποφύγει την σκλαβιά , άλλος να εξασφαλίσει τον επιούσιο και άλλος , από δική του πρω
Τοβουλία, για καλύτερες σπουδές και εκπαίδευση .
Η ξενπιά είτε για τον ένα , είτε για τον άλλο λόγο.
είναι όπως λέει ο λαός μας εζωντανός χωρισμός ,
που παρηγοριά δεν έχεν . Τον χωρισμό που φέρνει ο θάνατος λέει
Eίναι θλημα θεού, εδ όμως αναγκοζεσαι να αποχωριστεις αγο πημένα σου πρόσωπα και να πας
του ΠΑΣ Γάννινα μεΤά το δήμερο ρεπό
που Τους έδωσε ο
Αργύρης Γιαννίκης
και ξεκίνησε η προ rομασία για Την κυ ριακάτικη (28/02) aναμέτρηση με τη Λαμία για -11η σελ
στο άγνωστο .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα