Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
ΙΦεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7299
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πόθεν
Επιδότηση
έσχες
των ασφαλιστικν εισφορν
ετοιμάζει n κυβέρνηση
ΠΟΘΕΝ
ΕΣΥΕΣ
- Ερχεται Πακέτο με στοχευμένα μέτρα για την αγορά εργασίαs . Κεντρικός ο ρόλοs
ns κραυκής επιδότησns των ασφαλιστικν ειοφορν αλλά και των ηρογραμμάτων κατάρτισηs .
Τi αποκάλυψε ο Π. Τσακλόγλου . Η μελέη του 1OBE.
Με στοχευμένα πφο γράμματα επδότησης Πάσχα και επιδόματος
ασφαλιστικν εισφορν για τη διατήρηση
των θέσεων, εργασίας
των επιχειρήσεων και
προγράμματα κατάρτι - Εργασίας και Κοινωνι .
σης σε τομείς όπως οι
Ψηφιακές και πράσινες
δεξιότητες θα προχω
ρήσει το υπουργείο
Εργασίας το επόμενο
διάστημα.
Μάλιστα ήδη στον
ΟΑΕΔ η πλειοψηφία
προγραμμάτων
που ήταν ανοιχτά τρο Χριστουγέννων,
αδείας στον ιδιωτικό
τομέα.
Ειδικότερα όπως τό νισε ο υφυπουργός
Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής για το
πόθεν έσχες . Τι πρέ .
πει να προσ
υπόχρεοι για να αποφύγουν τα τσουχτερά
πρόστιμα ,
Η προθεσμία υποβολής για το πόθεν
έσχες λήγει τις επό
μενες ημέρες και
συγκεκριμένα την Κυ
συνέχεια στην 11
κν Υποθέσεων Πάνος
Τσακλόγλου η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη
μέρα , αποσκοπντας
στη βέλτιστη χρήση
τόσο εθνικν όσο και
ευρωπαϊκν πόρων, .
Μάλιστα ο υφυπουρ.
γός Εργασίας και Κοινωνικν ΥπΟθέσεων
επεσήμανε ότι με τη
σταδιακή χαλάρωση
των μέτρων υrοστήρι
ξης επχειρήσεων και
εργαζομένων
δοθεί έμφαση σε πολιτικές βελτίωσης της
παραγωγικότητας,
Εξοικονομ -Πο Ποήθηκαν και επιΑυτονομ:
Ξεκινά
στιs 2 Μαρτίου η
φάση υποβολής
δικαιολογητικν | συμπεριλαμβάνονται
εργατικού δυναμικού ,
ειδικά σε ψηφιακές και
απράσινες δεξιότη.
τες, παράλληλα με την
ειδική μέριμνα για την
διατήρησης των θ .
σεων εργασίας σε επιλεγμένους
μέσω μερικής ή ολικής
χρηματοδότησης των
ασφαλιστικν εισφορν .
Το επόμενο διάστημα
αναμένεται
τική ρύθμιση που θα
εκσυγχρονίζει
τρόπο
στε η πιστοΠοίηση να
είναι υψηλού επιπέδου
και με βάση διεθνή
στάνταρ που θα ανταπ
νομοθε
δοτείται
μισθολογικό και μη μι.
σθολογικό κόστος ατό
75% μέχρι και 100%.
Στην επδότηση του μισθολογικού και μη μι .
σθολογικού κόστους
κατάρτισης,
τομείς
τα αντίστοιχα δρα όως η κατάρτιση του
συνέχεια στην 10
Επίδομα
Παιδιού Α21:
Στο επόμενο στάδιο
μπαίνει το πρόγραμμα
.Εξοικονομ-Αυτονομν . Μετά την ολοκλήρωση
διαγωνιστικής, διαδι.
κασίας η οποία ολοκληρνεται
ερχόμενη Παρασκευή
με τις πολυκατοικίεςσυνέχεια στην 2
Ποιεs ημερομηνίες
να κάνετε την αίτηn ση
Σελίδα 9