Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφων μου σου . .
ΓΟ ημντ όμως,
μέχρι 6ονότου γ
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 6202
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης
και Σωματείο Καφετεριν προς την Περιφέρεια:
α Πράξτε γρήγορα και άμεσα
- Επαναφέρετε την ομόνοια
στον τόπο πριν να είναι αργά
Σελίδα 1
Γιργος Αμανατίδης:
Eοικονρμ-υτονομό
"Μειωμένα κατά 50%
τα τέλη κυκλοφορίας
για τα τουριστικά λεωφορείαω
Έναρξη
Σελίδα 9
υποβολής δικαιολογητικν
νORοληρνοma στs 26 Φεβρουαρίου
ν οus 2 Μαρύου
η φάση υnoβολήs δικαλογηικν
Οι ΔΟΥ Γρεβενν & Φλρινας
στις ΔΟΥ με τα χαμηλότερα ποσά
( σε εκατ. ευρ)
βεβαισεων επιστρεπτέας
του nρογράμμαos
Σελίδα 13
Σελίδα 7
ΑΕΠ Κοζάνης:
Έτοιμο το Δ.Α.Κ.
για τη Football League
Η επίσημη ανα !
κοίνωση του
Δήμου Κοζάνης
για τον εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεων
Σελίδα 7
Κάποιος πρέπει
να τους μαζέψε
Δεν υπάρχει μέρα nou ο καθεστς της Αγκυρας δεν κατα-|
φέρεται πλέον εναντίον της Ελλάδας ή δεν προβαίνει σε πpo| κλητικές ενέργειες
Η Τουρκία μέσω του ισλάμ όπως και η Ρωσία μέσω της ενερ.
γειακής εξάρτησης έχουν βάλει σαν στόχο την φαλκίδευση
υνέχεια στη σελίδα 4
του Λιαπειου
αθλητικού
κέντρου
Σελίδα 12
Διαβάστε μας και στο Κοζanipr803.0r
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS