Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
να δυορεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
PΙΖΑ να εΕλλάδα ως χρα . npo
την Ελλάδα στο θήμα να και Λευκωσία , αλλά
των εμβολιασμν , και τις κατηγορίς Ερ . λες χρες η διαδικασία
Πλην όμως οι χρες ντογάν κατά της Ελλά . μβολιασμού λειτουργεί
του εξωτερικού έχουν δος
μένες Σε ορισμέες άλ.
ΝΜα διάρρηξη στην περιοή του Κάστρου Αrίου Ατδρέα
Μετά το 0εατρικό Εργαστήρι,
το Πολιτιστικό κέντρου του Δήμου
Η Ασφάλεια Πρέδεχας πάρε αnounματα
Νέα διάρρηξη σημειθηκε
| στην nεριοχή του Κάστρου Αγ.
| Ανδρέα , αυτή τη φορά στο Πο| Αιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Υφιστάμενη κατάσταση και στρατηγική
ανννων , ο Πρόεδρος του
Η βασική αιτία αύξησης κρουσμάτων στην Ήπειρο
Η έλλειψη Πειθαρχίας
και η ανθρπινη αβλεψία
Ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Κακριμάνης
Τρικάκια υπέp του καταδικασμέ.
νου για τρομοκρατία Δημήτρη Κου και η σνορnn βεφία
στην τήρnon tων μέτρων
το σπίτι της Προέδρου της Δημο
κρατίας , Κατερίνας Σακελλαροπου .
η βασική ara nou τις τε
Σύμφωνα με πληροφορίες , επρo
poνoνται συνεnς θετ
κά κρούσματα κορωνοίου
Το βράδυ της Δευτέρας, εξλλου,
φείο της υn . Παιδείnς Νίκης Κερα .
μέως όπου έγραψαν συνθήματα ζητντας , μεταξύ άλλων, και την ικα .
νοποίηση των ατημάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα . η
ξανδρος καxριμόνmς , στη