Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typos hal kidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΤΟΣ 250-ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 6163 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
91 772654
012135
ΚΕλλάδα 2021>:
Πρόσκλη ση
Αγγελοπούλου
στους ομογενείς
Μέσω του 30ου συνεδρίου
της οργάνωσης