Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικάaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β ' (1974)"
Αp φύλλου 6880-12.299
050 ε
Ξεκίνησε η πρτη
διανομή τροφίμων
από το ΕΒΑ
του Δ. Δράμας
για το 021
Σήμερα
Σε αδιέξοδο οδηγείται
η Διαπαραταξιακή
Επιτροπή για
τη λήξη
ης ΔΕΚΠΟΤΑ
Επιστολή των Κτηνοτροφικν Συλλόγων
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Προτάσεις για
τον τρόπο κατανομής
των άμεσων ενισχύσεων
της ΚΑΠ για
την περίοδο 2021-2027
με Εργοτέλη
η Δόξα Δράμας
στις 15.00
Στάση διαμαρτυρίας χθες στο Νοσοκομείο Δράμας
Εν αναμονή ανακοινσεων από Δήμο και ιδιτη για την ανακαίνισή τυ
Το Νοσοκομείο Δράμας
δεν θα μετατραπεί ξανά
σε Νοσοκομείο Coνid-19
Τα Κολυμβητήρια άνοιξαν
της Δράμας παραμένει κλειστό!
Είκοσι παιδιά από τη Δράμα προπονούνται πλέον στην Καβάλα
Ενταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και μονιμοπο ήσεις συμβασιούχων
Μιλάνε στον n.Τ οι πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων και
του Σωματείου Νοσηλευτν Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ωθεί-υπόρχουν άνεργοι επιστήμονες ,
ΤΕ ΣΤΑΣΗ εργασίας προχρησαν αξιάλογα παιδιά που πρέπει να μπουν
στο ΕΣΥ και να εργαστούν , σπότε υπ'
ήξη των ωραρίου τους , εργαζόμε- αυτή την έννοα συνεχζουμε να δεκδ
χθες από τις 9 το πρωί μέχρι και τη
να στο Νοσακομείο Δράμας στο πλαίοο κούμεμα πανελλαδικής διαμορτυρίας που είχε Υποστελέχωση
προκηρυχθεί από την ΠΟΕΔΗΝ.
Του Θανάση Πολυμένη
Η δια διευκρνίζει επίσης όπ , "αν επιτραπεί και στα
ΠΟΡE να άνοξαν από την περασμένη Δευτέρα παιδιά 13 ετν και άνω , τότε θα πηγαίνουν στην Καβάλα
Οκ Παπαδόπουλος χαρετe eπiίσης
Από τα κύρια ατήματα της στάσης ερ - την προκήρυξη για 9 μόνμες θέσεις για τρν που εκδόθηκε το προηγούμενο δά γοριν εργα ζομένων στα βαρέα και στημα , κα τονίζα όι αυτό έγνε μετά από
ανθυγενά οι ανανεσες ορισμένων την πίeση των εργαζομένων: -Νομίζουμε
συμβασιούχων εργαζομένων σε διάφο - ότι ενα ένα αποτέλεσμα της διας της κ ρους τομείς και στο νοσηλευτικό προσω νητοποποίησης των εργαζομένων , γιατί
αναδείξαμε στον υπουργό- όταν αυτός
Μλντας στον -Πρωινό Τύπο ο πρό - δήλωνε ότι δεν έχει πρόβλημα το Νοσο εδρος του Σωματείου Εργαζομένων του κομείο , αλλά η πόλη της Δράμας-τον
Νοσοκομείου Δράμας κ. Πάννης Παπα - Οργανισμό του Νοσοκομείου και τα κενά
δόπουλος , προτάσσει το ζήτημα του αι- που υπάρχουν Θα συνεχίσουμε να κΝητήματος στα βαρέα και ανθυγε νά τοποιούμαστε , μέχρι να στελεχωθεί στο
100% το Νοσοκομείο μας , για να παρέ σμα της επτροτής , που λέει ότι συγκε - χουμε πραγματικά στο Νομό, σύγχρονες
|22 Φεβρουαρίου τα κλειστά, λόγω καραντίνας ,
1νικολυμβητήρια της χρας, παρ όλα αυτά το Δη Το κλειστό Κολυμβητή ριο
μοτικό Καλυμβητήρο της Δράμας θα συνεχίσει να πa 1 ραμένει κλειστό .
Όπως ανα γγνωστό , ατό τη Δευτέρατα κολυμβητήρια , προς το παρόν άγνωστο μέχρι πότε . Σε ένα από τα τεσε μια χαλάρωση των υγειονομικν μέτρων κατά της λευταία ρεπορτάζτου-Πρωνού Τύπου , στις 22 ίανοua
1 πανδημίας Covid-19 άνοιξαν τς πόρτες τους για προπο - ρίου 2021 , δημοσιεύαμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του
νήσεις , όμως αυτό της Δράμας πaραμένει κλεστό. Και Δήμου Δράμας , βρίσκεται σε συνεργασία με μηχακκούς
θα παραμεείνει για αρκετό καιρό ακόμα κλειστό , καθς της εταιρείας Raycap , και μελετούν aπό κανού το μέλ
ο Δήμος Δράμας πήρε την απόφαση να μην το ανοίξει λον του καλυμβητηρίου .
ξανά , αν δεν ξεκνήσουν και δεν ολοκληρωθούwοι εργασίες ανακαίνισής του, noυ δεν είναι και λίγες.
Αναλυτικότερα , όπως μας ενημερνει με δηλσεις οποίος δήλωνε τότε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νευ
της στον Πpuνό Τύπο- η ανηδήμαρχος Παιδείας και τερα για τη μελέτη ανακατασκευής του .
ΑΕλητισμού κα Αναστασία Τόλιου-Δάντζερα, τα ολυμ
1 βητήρια άνοιξαν πλέον και λειτουργούν γα προπονή- κατασκευή ή εργασίες υποστήριξης των υφιστάμενων
σεις , μόνο για παιδιά της ηλικίας 15 ετν και άνω τα κερκίδων στο χρο , θα γκρεμστεί ο δομικός οργαν
1 οποία συμμετέχουν στις αγωνιστικές κατηγορίες-.
Όπως εξηγεί η ίδια , από την ερχόμενη Δευτέρα 1 νότερο όη θα κατασκευαστεί ένας κλειστός θόλος κάτι
48 παιδιά
γασίας , είναι η ένταξη ορισμένων κατηΌπως ήδη έχουμε δημοσεύσει και παλαιότερα , το κολυμβητήριο της Δράμας παραμένει πλέον κλειστό και
Πκό , πως και η μονμοποίησή τους.
Στο ίδο άρθρο είχαμε μα συνέντευξη του προέδρου
του Κολυμβητικού Ομλου Δράμας κ. Μπανιτη , ο
ένσημα , τονίζοντας : -Υπάρχει ένα πόρικριμένες ειδοκότητες των υγειονομκν , υπηpeσίες υγείαςθα πρέπε να ενταθούν στα βαρέα ανθυ - Συμβασιούχοι
γιεινά, όπως είναι ήδη οι συνάδελφοί
τους στον διωτικό τομέα
Αυτό που είναι εν αναμονή, είναι ότι θα γίνει μια ανα Ανάμεσα στα απήματα, είναι και η μο νμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
Ο προηγαύμενος uπ Εργασίας κ Οπως δευκρινίζει ο ίδος αυτή τη
Βρούτσης , στη συνάντηση που είχε με στηγμή , το 25% -30% των εργαζομένων
σμός που πepιβάλλει τον χρο και τη στέγη και το πιθα την Ομοσπονδία μας, είχε δηλσει ότι, στο Νοσοκομείο , εργάζεται με ελαστικές Moτίo αγαμένετα να βγει νέα ανακονωση, σύμφωνα περrτου όπως το φουσκωτό γυμναστήριο στην n ναι μεν είναι δίκαιο αίτημα και όντως μορφές εργασίας.
αυτό ισχύει , αλλά δεν μπορεί να πραγμαΕναι ένα προσωπικό του οπίου στην
τοποηθεί Και ένα μέρος έχει να κάνει με πλειοψηφία του οι συμβάσεις λήγουν
τα οκονομκά και το άλλο έχει να κάνει τέλος της χροάς , εν έχουμε και τους
με τις γρήγορες συνταξιοδοτήσεις των συμβασιούχους του ΟΑΕΛ των οποίων οι
συμβάσες λήγουν τέλος Φεβρουαρίου
με την οπαία θα προπονούνται και παιδιά από 13 ετν ριοχή του γηπέδου Κραχτίδη-.
και άνω Ερωτμενη για το πόσα παιδιά αγωνίζονται
αυτή την ρα , είπε ότιήδη πηγαίνουν στο κολυμβητή- ανακονσες, οι ατοίες θα προσδσουν στο ανακαταΗ ριο της Καβάλας αυτή την εβδομάδα 20 παιδιά και τους σκευασμένο καλυμβητήρια αυτό που του αξίζε. Ελπ
έχει δοθεί χρόνος 3 ωρν καθημερονά 2.5 το μεσημέρι . ζουμε να γνει σύντομα , και σύμφωνα με τις προσδοκίες
Τα παιδιά αυτά συνοδεύονται από τους προπονητές όλων , οι εργασίες αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
Προςτο παρόν πάντως , ουδέν νετερον Αναμένονται
υγειονομοκν.
Εμείς λέμε ότι όντως έχουμε ένα γερα - και ακόμα δεν έχουν ανανεωθεί
σμένο προσωπκό Tουπρέπει να ανανε τις αρχές του φετινού φθνοπρου
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ /ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:0013:00 και 1800-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριοκα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα