Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatoihcom
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.011
Σελίδα 6
ΕΣελίδα-25
9ράνοση τον χόρων
για να ξαναλείτουργήσειτο Α.Τ Νεάπολης
Απόλυτη ησυχίαν στην Παιδιατρική
Παραμένουν
οι Αστυνομικοί Διευθυντές
και Υποδιευθυντές
ούτε κορωνοϊός, ούτε γρίπη, ούτε καν ισεις!
Λασιθίου
Σελίδο 3
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Το Φεβρουάριο με τα
λιγότερα κρούσματα γρί
πης σε Παιδιά βινουμε
τη φετινή χρονιά με τις
νοσηλείες παιδιν στην
Παιδιατρική κλινική του
Νοσοκομείου Αγίου Ν.
κολάου να έχουν μειωθεί.
κατακόρυφα.
Είναι πραγματικά εντυ πωσιακό το στοιχείο nou
καταγράφει η κλινική για
πρτη φορά τα τελευ ταία χρόνια και δείχνει
σοβαρή ύφεση των κρουσμάτων γρίπης , αλλά και.
την απουσία νοσηλείας
κρουσμάτων κορονοίού
το τελευταίο χρονικό δ .
άστημα
- Κάθε χρόνο αυτή την διατρική κλινική
περίοδο, έχουμε αυξη.
μένες νοσηλείες nαιδιν noκαλούμε : απόλυτη ησυ- ήσει τα διαγνωστικά κιτ είναι nολύ χαμηλά κι από
στην κλινική δεδομένης χία Γενικά θετικό κρού - για την γρίmη διότι δεν 6-7 εισαγωγές κατά την
της εποχυκής γρίπης , φέτος τα δεδομένα αυτά έχουν αλλάξει εντελς -, ε Μετά από εκείνη την έ πισημαίνει η Διευθύντρια ξαρση δεν νοσηλεύουμε περίοδος- συνήθως μέτης Παιδιατρικής κλινικής εμπύρετα περιστατικά χρι τις Απόκριες. να εί.
Αργυρή Μανιουδάκη -Νi - ούτε έχουμε ανησυχη κολαράκη
Το πιο ενδιαφέρον η Διευθύντρια της Κλι - περίοδο αυτή δεν έχουμε αυτό καταγράφεται και
Στο Συμβούλιο
της Επικρατείας
η Κοινότητα Καβουσίου
για τον ΒOAΚ
Σελίδα 9
. Κλιμάκιο
του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης
στη Σητεία
ναι χαρακτηριστικό nως και δεν μεταδόθηκαν κι οι
δεν έχουμε χρησιμοποι . άλλες ισεις . Τα νούμερα
Εχουμε αυτό πoυ aΣελίδα 12
σμα κορονοίού έχουμε να βλέπουμε περιστατικά με εφημερία τρα έχουμε
δούμε παρά πολύ καφό πυρετό Είθισται για εμάς από μία έως καμία Είναι
τους παιδιάτρους αυτή η λογικό σε εμάς nou έ .
χουμε λιγότερα περιστατικά και δεν είμαστε με ναι έντονη και προβλημα- γάλη κλινική να υπάρχει μια μείωση , Ωστόσο ,
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
τικά φαινόμενα εξηγεί τική Ωστόσο , φέτος την
στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου , με
Ουσιαστικά επιβεβαι - βάση τις συζητήσεις nou
δομένα που έχουμε , δη - νεται η πρόβλεψη που κάνουμε με συναδέλφους
μας εκεί κι επισημαίνουν
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΙ στοιχείο, για τον φετινό νικής , Στην επισήμανση κανένα φαινόμενο- , ση Φεβρουάριο είναι πως ότι αποτελεί μια παρά μεινει .
κύλησε στη μεγαλύτερη δοξη εξέλιξη για τα δεχρονική διάρκεια του μη
αποκλεισμό της περιο - λαδή χειμερινή Περίοδο είχε κάνει η ίδια κατά την
χής του Αγίου Νικολάου και πανδημία κορονοίο , πρτη φάση της πανδη . nως παρουσιάζεται χακαι με γενικό κλείσιμο η κα Μανιουδάκη ανα -μίας , όταν έλεγε πως αν μηλή νοσηρότητα στο
λόγω των κρουσμάτων φέρει πως δεν υπάρχει συνεχίσουν τα παιδιά τη Βενιζέλειο και το ανε
του κορονοϊού που εμφα .
νίστηκε , κυρίως , σε νήπια και παιδιά Η Κλι - για να anoτuπωθούν ενική φιλοξένησε κρούσματα παιδιν με κορο- την εξέλιξη αυτή Ωστόσο η μάσκα λειτουργεί προ - του Νοσοκομείου Αγίου
νοϊό κατά την περίοδο με βάση τις λογικές εκτ της έξαρσης του φαινο - μήσεις που μπορούν να πδη συνδρομή μπορεί δεν πρόκειται για ένα συ μένου , αλλά η γενικότερη γίνουν . κυρίαρχη nαρά - να μεταδοθεί.
ύφεση noυ ακολούθησε μετρος για την εξέλιξη
στα κρούσματα του Δή αυτή, ήταν τις προηγού δειγμα λαρυγγίτιδες, κάτι
μου Αγίου Νικολάου και
οδήγησε στην άρση του σχολεία .
lockdown , αποτυπνεται
και στις νοσηλείες noυ
καταγράφηκαν στην παι . εποχικά κρούσματα Εί ρέασαν την εξέλιξη αυτή μεινει.
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ ΒΕΛΒΕΝΤΥ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
049 /ΚΙΛΟ
0,996/ΚΙΛΟ
1,096/ΚΙΛΟ
1,59 /ΚΙΛΟ
1,59 /ΚΙΛΟ
9,996 ΤΟ ΤΣΟΒΑΛΙ
χρήση της μάσκας , τότε πιστημιακό Νοσοκομείο,
ρευνα που να έχει γίνει θα περιοριστούν και τα τονίζει η κα Μανιουδάκη,
Πάντως η Διευθύντρια
ρευνητικά οι λόγοι για η γρίπη δεδομένου ότι της Παιδιατρικής Κλινικής
κάποια επιστημονική κοινά κρυολογήματα και
| ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΥΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
στατευτικά για κάθε γρι - Νικολάου σημεινει πως
ΔΙΑΝΟ ΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
μπέρασμα που πρέπει να
-Δεν έχουμε για παρά- θεωρούμε δεδομένο για
τη συνέχεια -Τρα πυ
μενες μέρες τα κλειστά που ήταν πολύ συνηθι - άνοιξαν τα σχολεία , θα
πρέπει να δούμε σ ένα
- Δεν έχουμε ισεις, θανότατα οι μάσκες και δεκαήμερο πς θα εξε δεν έχουμε αναπνευστικά τα κλειστά σχολεία επη- λιχθεί το φαινόμενο - , σηΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜAΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ock (
www.facabo0ok.com/ Onωροπωλείο Muλωνάκης
σμένο στο Παρελθόν , Πι.
. Φρέσικα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική .χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜEΝΔΟΥ 51-AΓΟΣ NiΚΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 284102171

Τελευταία νέα από την εφημερίδα