Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 24.02.2021
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚONΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7552
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ενισχύει τη διοικητική ομάδα το Skroutz
Στο δυναμικό της πλατφόρμας εντέσσονται ο κ. ιάννης Αλιβίζάτος
Βορείου Ελλάδος
Αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 1,3 τρισ. δολ. ΗΠΑ έως το 2030
Ποιοι κλάδοι
επωφελούνται
από το νέο δίκτυο 56
δικτυο
ΗPeC, σην έκεση <Ρowering Your Tomoow, Ποσοτικοποεί για ηρτη φορά την οικονομική επιδρασητων νέων κα υφστάμενοων εφαρμογν χρήσης του 5G σις υπηρεσίες κοινής ωφεειας, την υγεονομική περίθαλψη και την κονωνική μέριμνα, τους κταναλωτές, τα μέσα και Τις οικονομικές υπηρεσίες . Η
ένθεση αφορά σε οκτό οικονομίες Που βρίσχονται σα πρχορημένο στέδιο υλοποίησής. Αυστραλία, ίνα,
Γερμανία, νδια, Ιαπωία, Νότα Κορεη, ΗΠΑ και Ηγομένο Βασλειο (H ). Όπως προκύπει, τα οφέλη στην
αρογογικότητα και την αποδοτικότητα απo την εφαρμογή του 5G θα επφέρουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, Τις δεξότητες και Τις υπηρεσες, Προσθετοντας 1,3 Τρισ. δολ. ΗΠΑ στο Παγκόσμο ΑΕΠ έως το 2030
διαιλογηιτκάν
Όντας κάτι Περισσότερο από μια
ταχύτερη έκδοση της συνδεσμότ
στις κινητές επικΟινωνίες, η
τιχύτητα, η αξοπιστία, η μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας και η μαζική
συνδεσιμότητα του 5G θα ωθήσου
τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της ευρύτερης κονωνίας
εππρέποντας την καθολική πρόσβασηα εαιρετικά γρήγορες ευρυζων
κές συνδέσεις
Οι μετοχές της ΔΕΗΔΕΗ-0,11% και της Πρωνό της report, ο ΤΤΑΟS της Autohellas
Τέρνα Ενεργειακή αφαιρούνται από τον
δείκτη FTSE Emerging Europe Small Cap Europe Micro Cap.
και προστίθενται στον αντίστοιχο δείκτη
Mid Cap, όπως ανακοίνωσε η FTSE
αφαιρείται από τον δείκτη FTSE Emerg ing
Οι αλλαγές θα λάβουν χρα μετά το
κλείσιμο των αγορν την Παρασκευή 19
Μαρτίου.
Russell.
Παράλληλα, όπως αναφέρει η Euroxx στο
HIFGR
Παράταση της
προθεσμίας προβλέπειι Υδρευσης και
υποβολής ατή- απόφαση τω
σεων έως σήμε- συναρμόδιων (Α.Ε.Υ.Α.),
των δικαιούχων Επιχειρήσεις νοδρομικού κέν- εκδήλωση
τρου"
Αποχέτευσης 93.29,19.07)
(ΚΑΔ ενδιαφέροντος
και τα ως άνω
και "Υπηρεσίες συνοδευτικά
ρα24 Φεβρο υα-υπουργν Οικο- Οργανισμοί θεραπευτικν στοιχεία
Λιμένων και οι
επιχειρήσεις των
υΠορίου
Πλαίσιο
και βάλλονται στην
τα ματι κν πλατφόρμα έως
Φεβρουαρίου
Δήμερη παράταση
νομικν
Ανάπτυξης .
λουτρν
έκτου κύκλου
ΟΤΑ Πο δρα- πηγν" (ΚΑΔ σημερα
επιστρεπτέας Αιτηση μπορούν στηριοποιούνται 96.04. 10.04).
προκαταβολής
και διεύρυνση
να υποβάλλουν στους κλάδους Στην απόφαση 2021.
Δημοτικές "Υπηρεσίες χιο- ορίζεται ότι
Created by Universal Document Converter