Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

24

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5665

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η ΚΑΡ∆ΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

Με τους
«φακούς»
παρά... πόδα!

Το στοίχηµα
κερδήθηκε
ΑΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 11

ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ «ΚΙΒΩΤΟΣ» ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ-ΡΕΚΟΡ (121) ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Η ΕΛ.ΑΣ.

Επίθεση µε
µπογιές στο
Μεταγωγών
ΣΕΛ. 5

Κ. ΑΧΑΪΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Εκτόξευση
στην Αχαΐα

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΡΙΣΙΜΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΟΙΓΕΙ
ΚΑΙ 3η ΚΛΙΝΙΚΗ COVID ΣΤΟ ΠΓΝΠ
Α.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΣΤΗ «Γ»: 1.028
ΝΟΣΗΣΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 12ΗΜΕΡΟ
ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 23 ΗΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙ∆ΩΝ

Αλλάζει όψη
το ιστορικό
κέντρο
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 3-4

Σκουπιδο
-πόλεµος
ανακοινώσεων
ΣΕΛ. 12

ΤΥΧΕΡΗ Η Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΝΙΟΥ

«Βουτιά» σε φρεάτιο
βάθους 2,5 µέτρων!

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-25

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ

Η απάντηση των «πρώην»