Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα us Hneipou - Ιδρυπis Eυθ. Τzάλλαs- Έτos 940- Αρ. Φλου 24999-Τετάρτ 24 Φεβρουαρίου 2021-0,60 e
ΑΟΙΕΡΩΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Παμλίδης Πήρε
φέτος το ρόπαλό του
Χουάν Μοντέζ
ο Στρατηγός του ΠΑΣ
Η ΕHM μάς συστήνει
τους Ushala
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΑΙΔΑ 9
Βραβεία στα Best
City Awards
Επωφελής μπορεί να είναι , υπό Προϋποθέσεις , η ακύρωση της απόφασης του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Σερεν Αποβλήτων για τον διαγωνισμό της λειτουργίας των Σταθμν Μεταφόρτωσης ΑΠορριμμάτων
ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Το χρυσό βροβείο απέoηooε η ne .
αφέρεια Ηnείραυ σταν διαγωνισμό
Bast Ciy Awerds 2020 σην κατηξης της ανάn τυξης του πρωτογ νούς ταμέσ, ενω αργuρ βραβεία
Lasάνννων στην κατηγορία δρόσεις
εύρεσης κα ο δήμος Ιωαννιτν ο
τήρo για ο Οpen Mall
ΣΕΛΙΔΑ 6
Με αναυαρχίδα
τα τρόφιμα
Σχεδόν αnό την
ορχή καλείται να
συνταχθεί η μελέτη ,
Προκειμένου να
εναρμονίζεται με
τις υποδείξεις της
ΑΠΟκεντρωμένης
Διοίκησης , ωστόσο
Προηγουμένως οι
εκπρόσωποι των
δήμων καλούνται
να βρουν σημεία
επαφής
Hπείpou το 2019, με ανουαρχίδοx
τα τpόφμα και ιδίως τα αλακτακοτου Ινσυτούτου Εξογωγικν Ερευνuν και Σnoυδύν του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείσu Ελλόδος
ΣΕΛΙΔΑ 7
Τμητική αποστρατεία
Μετά anό δδεκα χρόνια αυ6 ναμικός οκύλος m Περιφερειακής
Ομάδας Δωξης Νοpκωικν tου
Κεντρικού Αμενορχείου Ηγουμε .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ιστορίες
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΙΚΟΣΙ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΟΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧAΤΖΗΚΩΣΤΑ
Δύσκολα αναστρέψιμη ηn πορεία Κρούσματα
και σε τέταρτη
κλινική
Προς το lockdown
Σουρεαλισμός
το χάραμα
ενόητας Ιωανίνων ηρας ένα νέα ίackdaνm, εν δεν anοκλείετοι w
μέτpο να επεκτοΒούν και στην υnόλαnn Η nεpo Μέρα με την ημέΠεραιτέρω βιοαταpό , nλην tων μέχρι oήμερα γω οτν κρουομάτων , nou ηεριλαμβάνει και τέτορΟ Νίκος Αλμηανόnουλος γράφει
για την ιστορία του καθηγηrή
όλο και μεγαλύτερος , με το πρόβλη μα να μην εντοnζεται μόνο στην
Χαζηκοτα , nou anotελεί μία anό ις συρροές
κός Οργανιομός Δημόσιας Υγείας ανακαίνωσε χθες 51 έα κρούσμα-.
ta, ε ων σπoίων 20 στπν ΠΕ Ιωανννων, δδεκα στν ΠΕ Αριος.
έντεκα οτην ΠΕ θεσηρωτίας και ακτ στmν nΕ Πμέβεζας
χές και όχι μόο
δήλωση μετάναιας κατό την εξορία
του στη Μακρόνποο,
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΜΕ ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821 0Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ r. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ
instagram
0 Εύρυτος έρχεται και στην Ήπειρο
agonneWspaper
ΣΕΛΙΔΑ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα