Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Γέφυρα για το Ταμείο Ανάκαμψης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.455
Ιέφυραγιατο Ταμείο Ανάκαμψης
Πείο Ανάκ
Με προκαταβολές από εθνικούς Πόρους τα πρτα έργα, στε να πέσουν) ταχύτερα στην αγορά συνολικά 5,5 δισ. ευρ
Alpha Bank
Τι Προβλέπει το deal
με την Davidson Κampner
Τη στρατηγική επλογή της να χρηματοδοτήσει
τα Πρτα έργα Που σκοπεύει να ενσωματσει
στο Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς Πόρους,
στε να επισπευστούν οι διαδικασίες εκταμίευσης κονδυλίων και να μην υπάρξουν καθυστε
ρήσεις στην προσπάθεια ανάκαμψης, εγκαινιάζει
από αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση. Ουσιαστικά , επιχειρείται να αναληφθεί ένα λελογισμένο ρίσκο, καθς τα έργα θα προχωρήσουν
χωρίς ακόμη να έχουν Πέσει οι υπογραφές
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Στο οικονομικό
επιτελείο είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτό
το ρίσκο, καθς το ζητούμενο είναι να κερδηθεί
χρόνος. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν-θέμα
ημερν είναι , άλλωστε, και η επόμενη έξοδος
στις αγορές Προκειμένου να αντιμετωπιστούν
τρέχουσες χρηματοδοτικές δαπάνες, μεταξύ των
οΠΟίων και η χρηματοδότηση της εθνικής σύν
ταξης- και το ζητούμενο είναι να μη χρειαστεί
να φτάσουμε προς το τέλος Ιουλίου για να ξεκι
νήσουν τα Πρτα έργα Που Προγραμματίζεται
να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης. Δεδομένου ότι από το lockdown
των δύο Πρτων μηνν του έτους έχει χαθεί Πολύτιμο έδαφος όσον αφορά τη φετινή Πορεία
της οικονομίας, το να ΠέσουV στην αγορά τα
5,5 δισ. ευρ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θεωρείται εκ των ωνV ουκ άνευ για να
ανακτηθεί ικανοΠοιητικός ρυθμός ανάκαμψης
μέσα στο τρέχον έτος. σελ . 3
Η κυβέρνηση θα αναλάβει λελογισμένο
ρίσκο στε κάποια έργα να
προχωρήσουν πριν από τις υπογραφές
της Ε.Ε. για το Ταμείο
Δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kampner για την Πληση των κόκκινων δανείων
και την πληση του 80% της Cepal Holdings
ανακοίνωσεn Alpha Bank. Επίσης , η Davidson
Kempner αποκτά και το 51% των τιπλοποιημένων ομολόγων μεσαίας και χαμηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρΤτλοποιήσεις "Galaxy. σελ. 13
Αν και υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα,
είναι θέμα ημερν η επόμενη έξοδος
στις αγορές προς αντιμετπιση
χρηματοδοτικν αναγκν
αΟρίζων Ευρπην
1,9 δισ. ευρ με ορίζοντα
την καινοτομία
Στα 48,148 δισ. ο Πήχης
των φετινν φοροεσόδων
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (σε εκατ ευρ)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ (σε εκατ. ευρ)
Ιανουάριος-Δεκέμβριος
33.000
32.372,8
32.433,6
Την πρτη από τις τρεις προσκλήσεις του
2021 προς τους ερευνητές για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας . Ορίζων Ευρπην ανακοίνωσε
χθες η Κομισιόν, ξεκινντας την υλοποίηση
του Προγράμματος, το οποίο θα Προικοδοτηθεί την περίο δο 2021-2027 με 95,5 δισ.
ευρ. Μέχρι τον Μάιο θα δημοσιευθούν τρεις
προσκλήσεις, Προϋπολογισμού ύψους 1,9
δισ. ευρ. σελ. 9
30.000
28.904,4
-2.725,5
Οι εισπρακτικοί στόχοι του ΥΠΟΙΚ
-6.000
5.232,2
Υπερφιλόδοξους εισπρακτκούς στόχους έθεσε το ΥΠΟΙΚ
στη διοίκηση της ΑΑΔΕ για το
2021. Παρά το γεγονός ότι η Πρω
τοφανής συρρίκνωση Που έχει λογισμός. Συγκεκριμένα, με την
Προκαλέσει στην οικονομική
δραστηριότητα της χρας μας
η Παρατεταμένη καραντίνα ανα μένεται να οδηγήσει φέτος σε
σημαντική πτση κυρίως τις ε ξηθούν κατά 3,883 δισ. σε σύγ
σπράξεις από τον φόρο εισοδή- κριση με τα φορολογικά έσοδα
ματος και τον ΦΠΑ, n γεσία του
ΥΠΟΙΚανέβασε τον Πήχη για τις
φετινές εισπράξεις από ΔΟΥ,
Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και
λοιπές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε
επίπεδο υψηλότερο κατά 312
εκατ. ευρ από το ύψος των φορολογικν εσόδων Που προβλέ
Πειο φετινός κρατικός προϋπο-12.000
-11.165,3
Ιανουάριος-Δεκέμβριος
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (σε εκατ. ευρ)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΝΑΥΤΙΛΙΑ) σε εκατι ευρ)
20.000
16.085,8
18.178,8
20.000
16.629,9
17.303,1
13.814,2
υπ' αριθμόν 17484 ΕE 2021 απόφαση, τα φορολογικά έσοδα θα
Πρέπει να φθάσουν φέτος τα
48,148 δισ. ευρ, δηλαδή να αυ
Ιανουάριος
Με +17% κέτρεξαν> τα FMCGS
στα σούπερ μάρκετ
Με αύξηση εσόδων περί το 17% υπολογίζεται
ότι έκλεισε ο πρτος μήνας της φετινής
χρονιάς για τα ταχυκίνητα προϊόντα που διακινούνται στην οργανωμένη λιανική
τροφίμων- Ποτν, ωστόσο τα μηνύματα για
την εξέλιξη της πορείας του 2021 είναι αβ βαια. σελ. 12
10000
10.000
4.280,4
Ιανουάριος-Δεκμβρος
Ιανουάριος-Δεκέμβριος
του 2020, εν ο κρατικός Προυπολογισμός προβλέπει για φέ
τος ότι τα φοροέσοδα θα είναι
αυξημένα κατά 3,571 δισ. έναντι
του 2020 στα 47,836 δισ . σελ . 5
Τα διδυμα ελλείμματαν επιβεβαινει η ΤτΕ
Την ειστροφή στον επικίνδυνο αστερισμό των διδυμων ελλειμμάτων επιβεβαίωσαν τα στοκεία της ΤtE
σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα του ισουίου εξωτερικν συναλλαγν ανήλθε σε 11,2 δο. ευρ ή
6,9% του ΑΕΠ ως απόρροια σε μεγάλο βαθμό της κατάρρευσης των τουριστικν εισπράξεων. σελ 4
Ντεμπούτο στην Κύπρο
της Κωτσόβολος-Dixons
Το ντεμπούτο της στηναγορά της Κύπρου
ετοιμάζει η Κωτσόβολος-Dixons. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες , η εταιρεία έχει δρομολογήσει το άνοιγμα δύο καταστημάτων στο β
τρίμηνο της φετινής χρονιάς. σελ . 13
220 εκατ. ευρ Ημετά- Covid
στρατηγική
για την εργασία
Προς άρσn lockdown
ΥΠό εξέταση
η μερική
κανονικότητα
της λιανικής
από το ΕΣΠΑ
για το Ταμείο
Εγγυοδοσίας
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επιδότηση εισφορν-Πράσινες δεξιότητες
"Εξοικονομ -Αυτονομν
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Την έγκριση της Ε.Ε. για να
ενταχθεί στο Προσωρινό Πλαίσιο
της ανιμετΠισης των επιπτό
σεων της Πανδημίας, καθς και
τις κυβερνητικές υπογραφές για
τη μεταφορά 220 εκατ. από το
ΕΣΠΑ αναμένει η Ελληνική ΑναΠτυξιακή Τράπεζα για τον 30 κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων Covid-19. σελ. 2
Επιδότηση ασφαλιστικν εισφορν σε επιλεγμέ
νους τομείς της οικονομίας και κατάρτιση του ερ
γατικού δυναμικού, ειδικά σε ψηφιακές και πρά.
σινες δεξιότητες, είναι οι δύο βασικοί πυλνες στο Στο τραπέζ
σχέδιο Που καταρτίζει το υπ. Εργασίας για την επ
μενη μέρα μετά την Πανδημία. Αυτό αποκάλυψε ηχρηση
χθες ο υφ. Εργασίας και Κοινωνικν ΥΠΟθέσεων ,
ΠάνοςΙσακλόγλου, μιλντας στο άπυπο ΣυμβούλιοδιΠλης
Υπουργν Εργασίας της Ε.Ε. με θέμα Η απασχόληση
στην εποχή μετά την Πανδημία . σελ. 6
σελ. 7
Πανδημία
2 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΦΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 9
ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
36,9 ΕΚΑΤ.0 ΟΛΠΤΟ 2020
μάσκας
σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • «Πράσινο» υδρογόνο» στις μεταφορές: Στο παιχνίδι και η Ελλάδα
  Eνώ στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι ξεκάθαρο ότι έχει προκριθεί η λύση της ηλεκτροκίνησης με μπαταρίες για τα οχήματα μηδενικών ρύπων, στο χώρο του επαγγελματικού αυτοκινήτου υπάρχει έντονο ρεύμα υπέρ της…«Πράσινο» υδρογόνο» στις μεταφορές: Στο παιχνίδι και η Ελλάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ενισχύθηκε 11% ο τζίρος της αγοράς τυχερών παιγνίων το 2023
  Στα 36 δισ. ευρώ ανήλθε το Total Gaming Revenue που αφορά το σύνολο των πονταρισμάτων το 2023 της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων (ΟΠΑΠ, Διαδικτυακά Παίγνια, Καζίνο, Λαχεία, Ιππόδρομος) έναντι 29…Ενισχύθηκε 11% ο τζίρος της αγοράς τυχερών παιγνίων το 2023 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κατώτατος μισθός: Μπαταριές στον αέρα
  Πολιτική με «μπαταριές στον αέρα» δεν ευνοεί ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τις επιχειρήσεις. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, έγινε γνωστό ότι «ξεπαγώνουν» οι τριετίες. Χαράς Ευαγγέλια στον κόσμο της…Κατώτατος μισθός: Μπαταριές στον αέρα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επιστολική ψήφος: 11.300 αιτήσεις μέσα σε 6 μέρες – Η προθεσμία για την εγγραφή
  Ζωηρό είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων ψηφοφόρων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέσω επιστολικής ψήφου, όπως φαίνεται από τις εγγραφές από τις πρώτες…Επιστολική ψήφος: 11.300 αιτήσεις μέσα σε 6 μέρες – Η προθεσμία για την εγγραφή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άνδρας που απατά τη σύζυγο του θέλει να βάλει το εμφύτευμα του Ελον Μασκ για να σώσει το γάμο του
  Η νευροτεχνολογία κάνει μεγάλα άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια με ένα μεγάλο επίτευγμα του κλάδου να είναι εμφάνιση εγκεφαλικών εμφυτευμάτων για αποκατάσταση σοβαρών προβλημάτων υγείας ή την απόκτηση δυνατότητας ελέγχου…Άνδρας που απατά τη σύζυγο του θέλει να βάλει το εμφύτευμα του Ελον Μασκ για να σώσει το γάμο του - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ