Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στο πορτοκαλί
Ο Βασίλης Μιχελάκης, ο
και ο δήμος
συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Εορδαίας
Διοίκησης και ο πολυμήχανος
- Βγαίνει από
αδελφός του Κλεάνθης
τα πρόσθετα
περιοριστικά
μέτρα

σελ ~ 24

Πτωτική τάση
στον ημερήσιο
δείκτη μολύνσεων
της Π.Ε. Κοζάνης
τις τελευταίες
14 μέρες - Στο
δήμο Κοζάνης
η μεγαλύτερη

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7413

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιώργος Κασαπίδης: Από τις 1.728 επιχειρήσεις
ενισχύθηκε πρωτίστως η εστίαση με 14% - Το 40%
των επιτυχόντων ήταν με μηδέν υπαλλήλους
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Παναγιώτης
Πλακεντάς
για την άρση του
lockdown: Είναι
σημαντικό για
την ψυχολογία
του κόσμου

σελ ~ 24

Ηθοποιός σημαίνει
φως, είναι καημός
πολύ πικρός και
στεναγμός
πολύ βαθύς

σελ ~ 7

Ναι στην αλλαγή χρήσης
του ΒΙΟΠΑ Σιάτιστας από
το Δ.Σ. Βοΐου - Επένδυση
5 εκ για το σύγχρονο κέντρο
αποκατάστασης Θέραπον
με 170 θέσεις εργασίας

σελ ~ 7

σελ ~ 5

Σάββας Ζαφειράτος
στο Δ.Σ. Βελβεντού:
Τα πλωτά εντάσσονται
σε διαδικασία fast track
και παίρνουμε άδεια σε
μια βδομάδα - Το κράτος
μας προέτρεψε