Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η ΕΝΑΡΕΗ ΤΗΣ ΣΕΖOΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΙΟΥΛΙΟ
ευκός καπνός Λιοσμν . Βέρβαια . οp σμένες ηγές άντληoης
| στική σεζόν τουριστν , όnως το ί η σεζόν 0α τραβηEει με .
χρι και τον Notμβρο , tv .
για τηΝ τουp .
δεικτικό ων nτήσεων i.
Ιστην ΕΛΜa tο ρan και τα ορoβικά συρν tour operators
2021, κοθς όηως όλα κράτη , εxτμάται ότι θα
Χαρακτηρστικό tίvαι
δείχνουν . οριστικοηοιε ξεκινήοουν νωρίτερα το νεγονός ότι n
ται η ουσιαστική έναρη για
της σεξον τον ηροσε
w EnAά6α, εν νέ.
Jet2.com κα η t2ho .
την !
ες ογορές επιδεικνύουν 6ays εnεκτείνουν το
Ιούno , xρονική στιγμή έναν 1διaίtεpo δυναμ. nρoγpaμμα του καλοκα .
άppηκτα συνδεδεμένη σμό
με την nopεia των εμβο
pιού 2021 στην ΕΛoδα.
Τον Μάρτιο θα αφήσουμε Πίσω μας
Το σκληρό lockdown εφ' όσον
Διαμηνύουν στην Κυθέρνηση
Δριμύτατη κριτική από τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ ΝΔ Πρέδειας .
Στη Δημοτική Αρχή για το νέο Νοσοκομείο Πρέβεζας
Στην Κω ατέγερση νέου Νοσοκομείου τλοποιείται..
στην Πρέδεζα αστολούμαστε μο οικόπεδο
Έ8 νέα κρούσματα κορωνοίού κατα .
γράφηκαν στην ΠΕ Πρέβεζος το τριή με
po nopooκευn 19/2 μέχρ και την κυρακή
Αναnuτκά καταγρόφηκαν ένα κρουσμα
την napooκευή 19/2, δύο το t6ββατο
20/2 κ τοία την
Μnopεί oε τonκό εnntδο να συνεεται εδ καιι
| χρόνια η κουβέντα για νέο Νοοοκομείο , φανετα ό.
| κάνοντας oοβαρές ενέργειες ο οnoisς εν τέeι στέ .
Κυροή 21/2.
Μνημόσυνο στη μνήμη των αγωνιστν του 1821
Καθήλωσε με την ομιλία της η Αλίκη Νάσση
Την εκδήλωση Πραγματοποίησε η Εnιτpon Πρέβεεα 1821-2021 ,
Την αντίδραση της ΝΔ Πpoκάεoε η
ενέpγεaa oμάδας αγνστων να πετάξουν
σε συνεργασία με την επιτροπή Τιμή στο 21"
υνημόουνο οτη μνημη
των αγωνστν του 1021
ΖΑ 1821-2021 eε συνερ .
την Κυριοκή 21 Φεβρουο
on Δημήτριος Ντουοκος
nopouoiο των μελν των
nν και Υυναεuν του
φορεσές