Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο ιργος
Αμβροσίου
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
σχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΑP. ΦΥΛΟΥ 4899-ΕΤΟΣ 18ο
ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Τα κλειδιά στον Γρηγορίου . .
. Προσωρινή Παράλληλη άσκηση καΑριθμ: Γ4β/ΓΠ.oίκ. 7745
Προσωρινή παράλληλη άσκηση καθηκόντων του
Διοικητή του rΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ , ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και στο ΓΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , αρμοδιότητας 5ης Δ.Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
Sgnature No
verpeθηκόντων του
Λι0ικητή του Γ.Ν.
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΓΡΗΓΟPΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις
a) των άρθρων 20, 21, 22 και 23 τουν 4735/2020 :
Τροποποίηση του Κδικα Ελληνικής Ιθαγένειας νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα,
ρύθμιση οργανωτικν θεμάτων της Γενικής Γραμματεί
ας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερι
κν , ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμν Τοπικής Αυτοδι
οίκησης και άλλες διατάξεις (Α ' 197),
β) των άρθρων 68, 69, και 70 του ν. 4622/2019 : Επιτελικό Κράτος: οργάνωση , λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των κυβερνητικν οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (A 133)
) των άρθρων 3 και 7 του ν . 3329/2005: Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
ΝΟΥ και στο ΓΝ.
ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΙΤΣΑΣ, αρμοδιότητας 5ης Λ.Υ.Πε.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, με
ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Α
Αρ. Φύλλου 97
μΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ο Κστας Γρηγορίου
απόφαση του
Υπουργού Υγείας Β.
Κικίλια.
Σελ. 4
Αγροτικα
Η σημαντικό
τητα της ανάλυ- βαση για το δρόμο
Περιφέρεια
Υπογράφηκε η σύμσης του
εδάφους
Σαραντάπορο-Νεράιδα στην Π.Ε.
Σελ. 16 Καρδίτσας
Σελ 12
Επισκέψεις του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας
έρχεται..
Θεσσαλία
. Στα κέντρα
Υγείας Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά,
Μουζακίου
Σελ 9
Δαβάστε μας και στο alithianews.gr