Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ελαφρύτερα" θα είναι τα φετινά εκκαθαριστικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ Μ! n
771234
567119
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.454
Gse0RPIOS Ελαφρύτεραν θα είναι
τα φετινά εκκαθαριστικά
SCORPIOS
Security Services
210-8 Oτο 42
229 50- 367 0Ο
WWW.SCORPIOS-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη|
Με συντηρητικότερη επενδυτική
Πολιτική για το κλίμα
Αναμένονται μαζικές μεισεις και επιστροφές φόρων για τα εισοδήματα του 2020
Η ΕΚΤ φαίνεται να θέτει συντηρητικότερους στόχους στη χάραξη Πολιτικής για την αντιμετπιση
της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις προσδοκίες που τρέφουν αρκετοί υπέρμαχοι για το
περιβάλλον , αφήνοντας τm λήψη πιο τολμηρν
πρωτοβουλιν στις κυβερνήσεις. σελ. 15
θα καταστούν δικαιούχοι είσπραξης επιστροφν
των φορολογουμένων αναμένεται να εξελιχθεί φέτος κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για φόρου, είτε θα κληθούν να πληρσουν ποσά φόρων
σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά Που εκλή
λσεων φορολογίας εισοδήματος. Κ αυτό διότι με μισθούς ή συντάξεις. Με δεδομένη και τm σημαντική θησαν να καταβάλουν Πέρυσι. Αν μάλιστα η κυβέρ
Vηση Προχωρήσει και σε άλλες Παρεμβάσεις για να
θαν σημαντικές αλλαγές στις Παραμέτρους υπολο - Πανδημίας του κορονοίού- τα φορολογητέα εισοδή - ελαφρύνει ακόμη Περισσότερο από τα φορολογικά
ματα μεγάλου αριθμού επιχειρηματιν, μισθωτν βάρη όσους υπέστησαν το 2020 απλειες εισοδή
και ιδιοκτητν ακινήτων , θεωρείται βέβαιο ότι φέτος, ματος, λόγω των Περιοριστικν μέτρων Που εφαρ
στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα φυσικάπρό- μόστηκαν κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, τότε
τα Πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα. σελ.4-5
Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για την Πλειονότητα
των 20.000 ευρ , καθς επίσης και η Προσωρινή
η διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των δη τα εισοδήματα του 2020 Που δεν προέρχονται από
νόμους Που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλ μείωση την οΠοία υπέστησαν Πέρυσιεξαιτίας της
Διήμερη Παράταση
για την 6η επιστρεπτέα
γισμού των φόρων , όπως η μείωση του καττατου
φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% , η μεί
ωση των φορολογικν συντελεστν κατά μία Ποσο
στιαία μονάδα για τα εισοδηματικά κλιμάκια άνω
σωΠα είτε δεν θα Πληρσουν καθόλου φόρο, είτε
Παράτασn δύο ημερν στην Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επικειρήσεων και
λοιπν φορολογουμένων στον 6ο κύκλο της
επιστρεπτέας προκαταβολής αποφάσισε να δσει
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. σελ. 2
Οι κουρές των Περσινν
Ανογεnaαράθυρον
για τηλειτουργια φορο-υποχρεσεων
του λιανεμπορίου
"Τρέχειν το σχέδιο
μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ
Με Πολύ γρήγορες διαδικασίες, Πρωτόγνωρες για
τα έως τρα δεδομένα του Οργανισμού , προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, στο
οποίο- εκτός από την εθελουσία- περιλαμβάνονται
ακόμα η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός με αναβάθμιση
συστημάτων και υπηρεσιν, η ανάπτυξη νέας
Πολιτικής Προμηθειν και η βέλτιστη αξιοποίηση
του ανθρπινου δυναμικού. σελ . 11
Τι πρέπει να καταβληθεί έως 28 Φεβρουαρίου
Αντιμέτωποι με έναν μεγάλο αριθ- μηνιαία δόση ης ειδικής εισφομό φορολογικν υποχρεσεων ράς αλληλεγγύης για το έτος 2019.
έως το τέλος Φεβρουαρίου είναι
χιλιάδες φορολογούμενοι, αν και λους επιηδεύματος για τη χρήση
οι Παρατεταμένες καραντίνες δεν
τους επιτρέπουν να εργάζονται του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
ήνα ασκούν τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες όΠως Πρέ Tην 6η μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ
Πει. Σύμφωνα με νομοθετικές
διατάξεις Που ισχύουν αυτή τη
στιγμή, έως τις 26/2 εκατοντάδες
χιλιάδες φορολογούμενοι οφεί- μηνιαία δόση του Φεβρουαρίου
λουν να εξοφλήσουν : 1) Thν 8η
μηνιαία δόση του φόρου εισοδή μίσεων ή διευκολύνσεων τμημαματος φυσικν Προσπων φο - τικής καταβολής οφειλν προς
ρολογικού έτους 2019. 2) Την 8η
3 ) Την 8η μηνιαία δόση του τέ
του 2019.4) Tην 8η μnνιαία δόση
για το φορολογικό έτος 2019.5 )
Κλιματική αλλαγή
ΤΙΣ ΣΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΕΣΕΙΣ
ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ OΗΕ
του 2020.6 Τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους 2021 για τα αυτοκίνητα
και δίκυκλα Που κατέχουν. 7)Τη
Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας τον Μάρτιο-αρχής γενομένης από το λιανεμπόριοαποτελεί βασικό κυβερνητικό στόχο, με τς ημερομηνίες .. ειστροφής στην κανονικότητα να
κλειδνουν μέσα στην εβδομάδα . Η σταθεροποίηση των κρουσμάτων του κορονοίού ανοίει
ένα παράθυρο αισιοδοξίας , με δεδομέένο Πως δεν μπορεί να παραταθεί για μεγάλο διάστημα το
κλείσιμο οικονομικν δραστηριοτήτων. σελ. 6
2021 μιας ή περισσότερων ρυθΆρης Μαρίνης
0 Πρόεδρος της ΓΕΠΟΕT,
μιλά στη N
τη Φορολογική Διοίκηση. σελ. 2
Άμεση στήριξη
των τουριστικν
γραφείων για
την επιβίωσή τους >10
Γιατί οι οίκοι
Πολυτελείας
επιβινουν
στην κρίση
Μέτραστα . μέτρα
των αποκλεισμένων
από ενισχύσεις μμε
Καιχάρτινες
αποδείξεις
για χτίσιμο
αφορολόγητου
Εxecutive
IFTF TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
H ΥIΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙ ΚΑΙ ΙoΤ
Βιομηχανία μόδας
Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου
Θ. Σκυλακάκης
Πιο ανθεικτικοί στις οικονομικές
Παρενέργειες της Πανδημίας απο
δεικνύονται οι οίκοι Πολυτελείας
Στοχευμένα νέα μέτρα για μεσαίες και μικρότερες
επιχειρήσεις Που δεν έχουν καταφέρει να χρη ματοδοτηθούν Προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης έχοντας πλήρη γνόση, όπος προ Συμβόλαιο με
κύπτει και από το Παρατηρητήριο ρευστότητας,
Πως αρκετές από τις επιχειρήσεις δεν Πληρούν τα
κριτήρια χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα τη στο
χευμένη ρευστότητα να τη λαμβάνουν, πέραν της για το ελληνικο
μιας φοράς, όσες επιχειρήσεις εκπληρνουν τις
Προϋποθέσεις. σελ.7
Νέο σύστημα Παροχής κινήτρων
προς τους φορολογούμενους
στε να ζnτούν αποδείξεις από
επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες Προανήγειλε ο
αναπλ. ΥΠΟΙΚ Θ. Σκυλακάκης,
δηλνοντας ότι για το χτίσιμο
του αφορολόγητου θα λαμβάνον
ται υπόψη και δαπάνες με έκδοoη χάρτινων αποδείξεων. σελ. 2
Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργός Ναυτλίας
και ειδικά όσοι είχαν επενδύσει
στο eκανάλι και είχαν οικοδομήσει ισχυρή θέση σunν Ασία, διαθέτοντας τις Προϋποθέσεις για
ταχύτερη ανάκαμψη, η οΠοία
Πάντως δεν προβλέπεται νωρίτερα
από το γ 3μηνο του 2022. σελ. 13
τον εφοπλισμό
Συνεχίζεται το τσουνάμμ
αποκαλύψεων για τον Δ. Λιγνάδη >17
Vnολόγιο
σελ.12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει το Σ.Α. του ΟΗΕ με το βλέμμα στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ
  Αργά το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ιράν κατά του…Μέση Ανατολή: Συνεδριάζει το Σ.Α. του ΟΗΕ με το βλέμμα στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φόβος στο Ούντινε για τον Ν΄Ντικά
  Μεγάλος φόβος απόψε στο Ούντινε για τον Έβαν Ν΄Ντικά: ο αμυντικός της Ρόμα κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και σώθηκε από τους γιατρούς, που τον έβγαλαν…Φόβος στο Ούντινε για τον Ν΄Ντικά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γιατί αναλυτές θεωρούν αναπόφευκτη την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν
  Την εκτίμηση ότι Ισραήλ και Ιράν δεν θα μείνουν σε όσα έχουν ήδη συμβεί εκφράζουν αναλυτές, σύμφωνα με τους οποίους μια απάντηση του Ισραήλ μάλλον θα πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη.…Γιατί αναλυτές θεωρούν αναπόφευκτη την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γιατί είναι υποτονικές οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων
  Την ανάγκη για περισσότερες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων κατέγραψε ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης στο Φόρουμ των Δελφών. Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού τόνισε, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες,…Γιατί είναι υποτονικές οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μόνη πρώτη η ΑΕΚ
  Νέα αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, καθώς η νίκησε τον Άρη με 2-0 για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ και ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ, του οποίου ο αγώνας…Μόνη πρώτη η ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ