Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ετήσια
Παγκόσμια
ημέρα
ραδιοφνου
Αγνας
Παρουσίαση
έκθεσης
με τα
χιόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Παρooκε uή 19.32021
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
orω 22 Γρε βενά | Τmλ. 2482 087 772, Rα 2462 0877 75 |emk ciraniο de net.gr.
Λευκές μέρες στην Πόλη μας,
Σταύρos Χp. Καραγκούνns M.
Διαβάζουμε
Μaευτήρas . Χειρουργos rυναικολόγos
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Καρναβά 14os όροφos
( Εμπορικό Ελιμεία)
TK. 51 100 Γρεβενά
Ενημερωνόμαστε
ΕΓΚΥΡΑ
Tη.: 24525 02144
Επείγοντα 6944 286795
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΚΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ