Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τo1o του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΕΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑΝΗ ΕΤΟ Μ. AMNIΝΑΝ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΠΛΕΝΕ ΓΙΑΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑΟΙ ΕΔΙΚΟΙ
ε όλη τmν Μnειρo unoλοιna Nοσοκομεία κρούσματα noυ εντοn .
aη aυξnση tων Λεία ο06εvν με covia
κρουσμάτων στο Προc το napov δεν τ.
ν τα τελευταία anot
Λέσματο ano την Εξέτ .
ος γίνεται κόκκινος στον θς δεν napatnpoύντα an Aυμάτων του βιολογ .
επιonμολογικό χάρτη nρopnnμaστο στις κλι κού είναι μηδενικά Σ
κές των Νοσοκομείων Σύμφωνα με εoικούς.
το ενδεχόμενο εξοpoη
δύνου ,
Στο Νοοκομείο Πρέ
στο γεγονός ότι σε nερ, βεζος μέχρι xeες δεν νο
πτωση noυ το Νοο . onnεύονταν κανένος ο
σθενείς με κορωνοίό . ρες
Σύμφωνο με nnpo
Eεί tς εnoμενες 15 ημέ.
σουν ταpόν , τότε θα
χpησμononβούν και τα φορίες τα τελευταία
Επέμβαση Καταρράκτη
Είναι Πραγματικά μια υπόθεση 10 λεπτν?
Σπύρος Γκορέζης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Οφθαλμολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
Κέντρο Όρασης Ηπείρου σλδa
Ένας στους δύο Πολίτες
Εμπιστεύεται την Κυβέρνηση της ΝΔ
Για τη διακείριση της Πανδημίας, της οικονομίας
και τον Κ. Mητσοτάκη ως καταλληλότερο Πρωθνπουργό (ποσοστό 51%)
οι υπηρεσίες δρουν
ανεξέλεγκτα ;
ρioe to έμα των σκουιδιν στο Κ στρο του Αγίοu Ανδρέα και μάλιστα α.
Ένος στους δύο noai
τες εμπιστεύεται nεριο σότερο την κυβερνηση
της nαvδημίας inoσοστό
φήνοντας σοβαρές aχμές για το κείμε .
νο του Πολιτιστικού Συλλύγου Πρέβε.
ζα, Πλην όμως αυτό δε σημαίνει mως ti
να όμοιρη ευθuνν .
17.1%