Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
Πάρατηρητής
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
seresparatiritis.gr @ [email protected] (
Αρ. φύλλου 9999
Έτος: 38ο/ τιμή φύλου 0.30
@Paratiritisserres
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ
διαχείριση για
τις Ιαματικές πηγές
290 Νηπιαγωγείο Σερρν
Το 29 Nηπιαγωγείο
Σερρν στην κορυφή
Της Ευρτης!Η
Aνήλικοι έκλεψαν
μιχανάκι και
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΣΕΡΡΕΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ
οι τιμές φέτος
για το Βαμβάκι
|ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ, ΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων
Ιαματικν Πηγν Ελλάδας
(ΣΔΙΠΕ) , το onoio συνεδρίασε
την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου , anοφάσισε να anop
ρίψει τα άρθρα 7 έως 14 του
Νομοσχεδίου του Υπουργείου
Τουρισμού , nou αφορούν τη
σύσταση της Αννυμης Εται ρείας αίαματικές Πηγές Ελλάδος (ΠΕ)) , στην οποία εκ χωρούνται οι Ιαματικές Πηγς
μεταξύ των οnoίων και στη
Νγρίτα (Θερμά) το Σιδηρόκα.
στρο και το Άγκιστρο.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Σε δημοπράτηση ο
βιολογικός στη Νιγρίτα
. Σε δημοπράτηση είναι τα έργα βιολογικού στη
Νιγρίτα. Πιο συγκεκριμένα, Πρόκειται για το έργο με
Τίπλο: "Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Νιγρίτας-Τερηνής"
Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Βισαλτίας.
Ελήνων Γεύσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα