Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-ΑΝΑΟΛΗ
Lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.009
Σελίδα 17
ΣΕλίδες 24-5
-00κουμενικός Πατράρχης Η τιχη δενήταγκα πλιμετομέρος
για τον Μητροπολίτη Εμμανουήλ
Αυξημένη μεταδοτικότητα
ενδεχομένως χωρίς συμπτματα
στους εκπαιδευτικούς
που έρχονται
στο Δήμο Αγ. Νικολάου
Μελέτη του Χάρβαρντ για το μεταλλαγμένο στέλεχος
πιθαν
Σελίδα 3
ήγηση για το Τι συνέβη στον Άγ. Νικόλαο
- Διαμαρτυρία
των ιδιοκτητν
καφέ- εστιατορίων
Ρετορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Στο (Ε ) , οι
στερεές γραμμές
απεικονίζουν την
εκτιμμενη μέση
ική τροχά.
Οι σκιασμένες
απεικονίζουν τα
90% αξιόmστα
διαστήματα για τη
μέση ική πορεία.
Σήμερα ανοίγει και τυπικά ο Δήμος Αγίου Νικο λάου επιστρέφοντας στην
κανονικότητα του ποpτοκαλί . Δηλαδή με αυξη.
μένα μέτρα προστασίας
λειτουργία σχολείων και
εμπορίου και κυκλοφορία
των Πολιτν
Ωστόσο , το δεδομένο
πως τόσο ο Δήμος Ρεθύμνου όσο και ο Δήμος
Ηρακλείου , δύο αστικοί
Δήμοι της Κρήτης πέρασαν από το -nοpτοκαλί .
στο -κόκινο , όπως συ - κρουσμάτων που κατα ηγούμενες παραλλαγές του Chan στη Βοστνη
νέβη νωρίτερα και με τον Υραψαμε στις αρχές του Προηγούμενες μελέτες της Μασαχουσέτης και.
Αγιο Νικόλαο , καθιστά απολύτως σαφές πως το
μεταλλαγμένο στέλεχος νικά την αύξηση των με - ξαπλνεται ραγδαία σε
του ιού ανατρέπει τα δε - ταλλαγμένων κρουσμά. ορισμένες χρες , είναι σεων SARS-CoV-2 σε 65
δομένα σε χρόνο ρεκόρ , των στην Κρήτη Στηρί .περίπou 50% mio μετα .
απλνοντας τα κρού - 8ται σε δημοσίευση Πou δοτικό από ότι οι nαλαι - θεί με SARS-Cov-2 , συσματα του κορονοίού με εκανε την nαρασκευή 19 ότερες nαραλλαγές του μπεριλαμβανομένων 7
ταχείς ρυθμούς και οδη - Φεβρουαρίου ομάδα του κορονοίού . Ο Υonatan nου έχουν μολυνθεί με
γντας εύκολα και γρή Χαρβαρντ και επιβεβαι- Grad στο Harvard και στη Β.11.7, Η ομάδα εξέτασε
γορα σε Ιockdown.
Και αυτό δεν επιβεβαι - μολύνσεις θα μπορούσαν
νεται μόνο σε πρακτικό
επίπεδο και με βάση τις ταχεία εξάπλωση στην
τοπικές εξελίξεις στην παραλλαγή της Κρήτης
Κρήτη , αλλά έρχεται να
επιβεβαιωθεί και με στοι .
χεία που ανακύπτουν από
την επιστημονική έρευνα.
Σύμφωνα με μια προκαταρκτική πρτη μελέτη μοσίευση , τα προκαταρ που έγινε στο Χάρβαρντ κτικά ευρήματα υποδηκαι αφορά τον ίδιο το λνουν ότι το βρετανικό
μεταλλαγμένο ιό που έ - μεταλλαγμένο στέλεχος
χουμε στον Αγιο Νικόλαο ( B.1.1.7 ) , μια παραλλαγή
και την Κρήτη , διαρκεί SARS-CoV-2 που εντοπί
περίπου διπλάσιο χρόνο στηκε για πρτη φορά
και ενδεχομένως χωρίς στο Ηνωμένο Βασίλειο,
συμπτματα!
Το συμπέρασμα αυτό δοτική, επειδή αφιερνει
δίνει απάντηση στο ε - περισσότερο χρόνο στον
ρτημα για την αυξη - κεντρικό πυρήνα του κυτμένη μεταδοτικότητα τάρου από ό ,τι οι προστη Σητεία
Σελίδα 11
. Ανάπλαση
στο εκκλησάκι
της Ανάληψης
Β.1.1.7
non-B.1.1.7
Σελίδα 28
Φεβρουαρίου στο Δήμο έχουν εκτιμήσει ότι το οι συνάδελφοί του εξέτασαν τα αποτελέσματα
των καθημερινν εξετάΑγίου Νικολάου και γεB.1.1.7, το οποίο τρα εάτομα που είχαν μολυν"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
νει πως οι μεγαλύτερες Σχολή Δημόσιας Υγείας
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 5
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
να τροφοδοτήσουν την
SUPER ECOΝΟMY EΒΔΟΜΑΔΑ!!!
που είναι βρετανικού τυπου.
Τα δεδομένα
Σύμφωνα με την δητpησταριά
ΜEΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑΝΑ ΔΕΙΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ KE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔA ΜΑΣ ΣΤΟ FACEB0OK ccbsck
www.facebook.com/ Oπωρonuλείο Μυλωνάκης
μπορεί να είναι πιο μετα .
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική.χονδρική Διανομή κατ' οίκον
EΠΜEΝΙΔΟΥ 51- ArΟ νiΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ, 2841021711
πακέτο στο σπίτι
28410 83113|
Κ. Καραμανλή7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα